Abelia

Innhold

  • Abelia
  • Presserom
  • Både nasjonal og internasjonal kapital kan gi vekst i Norge

Både nasjonal og internasjonal kapital kan gi vekst i Norge

Kommentar

Publisert

Portrettfoto av Håkon Haugli

Håkon Haugli, administrerende direktør i Abelia. Foto: Esben Johansen.

Utenlandsk eierskap hindrer ikke bidrag til norsk innovasjon og teknologiutvikling.

Vi trenger flere norske eierskapsmiljøer med ambisjoner om å utvikle virksomheter og skape arbeidsplasser i Norge. Det er imidlertid en kortslutning å tro at kapitalens nasjonalitet er avgjørende for bidraget til det norske økosystemet for teknologiutvikling og innovasjon.

I DN 23. februar er sjeføkonom Elisabeth Holvik i Sparebank1 bekymret for økende utenlandsk eierskap i norske selskaper. Hun mener dette bidrar til at produksjon og innovasjon kan forsvinne ut av landet – spesielt innen oljerelaterte næringer. Dette mener hun vil svekke Norges industrielle økosystem og bremse omstilling og nyskaping.

Effekten av utenlandsk eierskap er imidlertid den motsatte. Menon Economics' rapport "Industrielt eierskap" fra 2012 påpeker at utenlandske eierskap vokser frem der norske kompetansemiljøer er sterke. Forskning viser også at utenlandsk eide bedrifter i Norge gjør det uforholdsmessig bra målt i form av verdiskaping og sysselsetting. Vi trenger flere norske eiermiljøer som del av et helhetlig økosystem for innovasjon, men vi må samtidig være et attraktivt land å investere i.
For å utvikle norske eiermiljøer må vi prioritere skatteincentiver for investeringer i tidlig-fase, styrke offentlige såkornordninger som mobiliserer privat kapital, revurdere reglene for opsjonsbeskatning, og gjøre det mer skattegunstig å investere i næringsvirksomhet enn i eiendom.

Aktive eierfond er en viktig bidragsyter til norsk innovasjonskraft og omstilling gjennom kapital og kompetanse. Kapitalen kommer fra internasjonale pensjonsfond, livselskaper og andre institusjonelle investorer, og investeres av norske miljøer i norske og nordiske virksomheter. Menon Economics har dokumentert en gjennomsnittlig årlig økning i sysselsetting på seks prosent i selskaper eid av aktive eierfond. Bidraget til verdiskapingen var nærmere 40 milliarder i 2015.

Vi er opptatt av å bidra til utvikling av flere norske eiermiljøer som kan bidra til fremtidig verdiskaping. Vi kan imidlertid ikke være så opptatt av nasjonalt eierskap at vi ikke ser at internasjonal kapital også kan bidra til nasjonal verdiskaping og vekst.

Denne kommentaren er skrevet av Håkon Haugli i Abelia og Rikke Eckhoff Høvding i Norsk Venturekapitalforening (NVCA). En forkortet versjon sto på trykk i DN 2. mars 2017. 

Lurer du på noe? Kontakt meg gjerne:

Fant du det du lette etter?

Fant du det du lette etter?

Gi oss gjerne en kommentar i tillegg - hvordan kan vi forbedre oss? Du er anonym med mindre du oppgir din e-postadresse slik at vi kan kontakte deg.

Takk for kommentaren!

Kommentar sendt

Hei!

Hei!

Vil du få vårt ukentlige nyhetsbrev på e-post?

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: