Abelia

Innhold

Uheldig utsettelse av nødvendig reform

Nyhet, Politisk sak

Publisert

Illustrasjonsfoto

Samferdselsdepartementet foreslår å utsette endringer i drosjereguleringen fra 1. juli til 1. november 2020. - En kort, men likevel uheldig utsettelse, mener Abelia.

Abelia mener iverksettelsen av reformen bør skje som planlagt fra 1. juli, og fraråder utsettelse av en vedtatt lovendring som vil sikre bedre konkurranse, bedre kvalitet og bedre tjenester for brukerne.

- Alle berørte parter har hatt svært god tid til å omstille seg, og flere av aktørene har gjort investeringer og tilpasset sin virksomhet det nye regelverket. En utsettelse vil gi disse et urettmessig tap, sier Øystein Eriksen Søreide, administrerende direktør i Abelia.

Samtidig er dette en kortere utsettelse enn det mange av reformmotstanderne har tatt til orde for.

- Dersom det blir en utsettelse er det viktig at denne blir så kort som mulig. Forslaget om fire måneder viser at departementet har forstått de negative konsekvensene av en langvarig utsettelse, sier Søreide.   

De vedtatte endringene vil kunne gi bedre priser og kvalitet til kundene både i forbrukermarkedet, i næringslivet og i offentlig sektor. Det vi nå ser av planlagte investeringer i næringen, indikerer også at regelendringene legger til rette for investeringer i en mer miljøvennlig bilpark. Regjeringens politikk for drosjenæringen er derfor ikke bare av sektorpolitisk betydning, men er også en del av omstillingen til et mer miljøvennlig og digitalisert næringsliv, som hele samfunnet vil nyte godt av.

Les hele Abelias høringssvar her

Hei!

Hei!

Vil du få vårt ukentlige nyhetsbrev på e-post?

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: