Abelia

Innhold

Lysere utsikter mot slutten av et unntaksår

Nyhet

Publisert

For kunnskaps- og teknologibedriftene begynner utsiktene å se lysere ut ifølge NHOs økonomibarometer for 4. kvartal.

Sammenliknet med de øvrige NHO-bedriftene er det flere optimister og færre pessimister blant Abelias medlemmer både hva gjelder nåsituasjon og fremtidsutsikter siden forrige måling i 3. kvartal.

Næringslivets økonomibarometer er en kvartalsvis medlemsundersøkelse om virksomhetenes økonomiske situasjon og utsikter. Markedsituasjonen for Abeliavirksomhetene har fortsatt å bedre seg fra 2 og 3. kvartal, jf. figuren under. Markedsutsiktene har også bedret seg, men de er fortsatt negative.

Sysselsettingsforventningene for kunnskaps- og teknologibedriftene har også snudd i mer positiv retning. Nå forventer 2 av 3 virksomheter sysselsettingsvekst til neste år.  Men et stort hinder for ekspansjon og nye investeringer er kompetanse. Mer enn hver tredje virksomhet sliter med manglende tilgang på kvalifisert arbeidskraft.

Undersøkelsen gir et viktig grunnlag for analysene i NHOs Økonomisk overblikk som ble lagt frem denne uken. NHO oppsummerer 2020 som et unntaksår, ulikt det meste annet i nyere tid.

Forut for koronakrisen sto verden og Norge overfor en rekke utfordrende utviklingstrekk knyttet til klima, økende ulikhet og mer polarisering, teknologisk omstilling, proteksjonistiske tendenser og lav underliggende vekst.

Allerede nå kan mye tyde på at koronakrisen trolig har forsterket dette utfordringsbildet. Den nye normalen vil være annerledes enn den gamle. Disse forholdene, bl.a. digitalisering, omtales nærmere i et eget temakapittel.

Hei!

Hei!

Vil du få vårt ukentlige nyhetsbrev på e-post?

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: