Abelia

Innhold

Julehilsen fra Abelia

Nyhet

Publisert

Abelia-sjef Øystein Eriksen Søreide ønsker alle medlemmer og samarbeidspartnere god jul og godt nytt år.

Kjære Abelia-medlem,

2020 går mot slutten, og det har vært et kontrastfullt og innholdsrikt år for Abelia og våre medlemsbedrifter, like mye som for resten av samfunnet.

Ingen av oss så for oss at mesteparten av året skulle tilbringes tilnærmet uten fysiske møter, og med hjemmekontor som den nye normalen.

Abelias medlemsvirksomheter har selvsagt blitt hardt rammet av koronakrisen, men samtidig er det våre medlemsvirksomheter som representerer mulighetene i form av tekniske digitale løsninger, eller andre måter å løse utfordringene vi står overfor i samfunnet.

Dere muliggjør verdiskaping, omstilling og innovasjon. Norge og samfunnet trenger dette mer enn noen gang, for nye og store samfunnsutfordringer venter oss i årene som kommer. Dere medlemmer utvikler kunnskap og løsninger som er avgjørende for å møte disse utfordringene og sikre fremtidens velferdssamfunn.

Dette gleder og motiverer alle oss i Abelia hver eneste dag, og vi har denne høsten landet det som er vår nye visjon: -Et digitalt og bærekraftig kunnskapssamfunn.

Politisk har 2020 vært et krevende år for Abelia. Vi har måttet kjempe ekstra for å nå gjennom lydmuren når alle sektorer opplever krisen samtidig. Vi føler at vi i samarbeid med resten av NHO-familien har fått gjennomslag for det aller viktigste. Samtidig vet vi at noen opplever at pakkene som regjering og Storting forhandlet om ikke hjalp i tilstrekkelig grad, var for små, eller kom for sent. Det har vi selvsagt full forståelse for.

Vi har fått gjennomslag for mye, og her er noen av de viktigste seirene vi har oppnådd.

Vi jobbet godt sammen med resten av NHO-felleskapet for å få gjennom viktige politiske saker i koronakrisen. Det var viktig å sikre gjennomslag som bidro til å øke fleksibiliteten til bedriftene og de ansatte i den umiddelbare og akutte krisen. Utsettelse av arbeidsgiveravgift, redusert merverdiavgift og forlengede permisjonsordninger med kortere arbeidsgiverperiode var viktige umiddelbare tiltak for å sørge for at bedriftene skulle klare seg gjennom den mest usikre perioden av pandemien.

For Abelia har det også vært viktig at det ble iverksatt politiske tiltak som bidro til å understøtte fremveksten av det nye næringslivet, og at krisen ikke i for stor grad bidro til å sementere gamle og utdaterte forretningsmodeller. Derfor var det også viktig at vi brukte krisen for å tilrettelegge for økt kapitaltilgang, mer forskning og utvikling, og bedre rammebetingelser for det nye næringslivet. Dette har blant annet resultert i at rammen for investeringsfradrag er økt opp til 10 millioner kroner i året, en stor omstillingspakke på 3,6 milliarder kroner for å understøtte grønn næringsutvikling, og at reglene for skattlegging av opsjoner har blitt utvidet.

Som vanlig de siste årene har vi lansert Abelias omstillingsbarometer. Til tross for noen lyspunkter peker dessverre flere viktige piler i Norge i feil retning.  Vi svekker oss både på spiss- og breddekompetanse, og det mener vi er en farlig utvikling dersom vi skal være best mulig rustet for fremtiden, og svekker vår konkurranseevne i et internasjonalt perspektiv.

De politiske gjennomslagene avgrenses ikke bare til koronarelaterte gjennomslag. I løpet av året har det blant annet blitt lansert en nasjonal strategi for kunstig intelligens, det har kommet en ny kompetansereform, og vi har i løpet av året fått en sterk økning i antall IKT-studieplasser.

Alle vi som jobber i Abelia er stolte og takknemlige for tilliten dere som medlemmer viser oss. Vi er glade for høy tilfredshet i medlemsundersøkelsen, men jobber kontinuerlig med å bli bedre. Derfor vil vi gjerne ha innspill til saker dere er opptatt av eller ting vi kan gjøre annerledes.

Jeg vil også sende en takk til Abelias styre, som gjør en stor og viktig strategisk innsats på vegne av medlemsbedriftene. Og jeg vil takke våre ansatte som står på hver dag for at Abelia skal oppfylle sitt viktige samfunnsoppdrag.

Tusen takk for godt samarbeid i år, og så håper vi at 2021 blir et langt bedre år for alle enn hvordan annerledesåret 2020 ble. En ting er sikkert. Vi kommer til å huske året som har gått i lang tid fremover. 

På vegne av Abelia ønsker jeg deg en god jul og et godt nytt år.

Hei!

Hei!

Vil du få vårt ukentlige nyhetsbrev på e-post?

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: