Abelia

Innhold

  • Abelia
  • Her er Abelias nye ledelse

Her er Abelias nye ledelse

Nyhet

Publisert

#205

Abelias ledergruppe mai 2020. Fra venstre: Øystein E. Søreide, Birgit Abrahamsen, Hege Wullum og Kjetil Taraldsen Hyllseth. Nedre rad: Marius Meltvedt, Nils-Ola Widme og Vibeke Munthe-Kaas.

Abelias ledergruppe er satt. Øystein E. Søreide har hentet inn nye direktører for politikk, strategi og marked.

Nils-Ola Widme er ny politisk direktør, mens Kjetil Taraldsen Hyllseth har begynt som markedsdirektør i Abelia.  I tillegg går Vibeke Munthe-Kaas inn i en nyopprettet stilling som direktør for strategi og analyse.

- Jeg er glad for å ha den nye ledergruppen på plass. Dette posisjonerer oss godt for å styrke vårt medlemstilbud, synlighet og politisk gjennomslag, sier Øystein E. Søreide, administrerende direktør i Abelia.

Abelia har hatt solid vekst de siste årene, og teller nå over 2400 medlemmer, med til sammen over 50 000 årsverk.

- Vi har mål om enda sterkere medlemsvekst og medlemstilfredshet. Jeg tror kompetansen og erfaringen vi har i Abelia vil gjøre oss til en enda bedre støttespiller for våre medlemmer fremover, sier Søreide.   

Abelias nye ledergruppe består av:

  • Øystein E. Søreide, administrerende direktør
  • Birgit Abrahamsen, direktør arbeidsrett og HMS
  • Nils-Ola Widme, næringspolitisk direktør
  • Hege Wullum, direktør utvikling, økonomi og administrasjon
  • Kjetil Taraldsen Tyllseth, markedsdirektør
  • Vibeke Munthe-Kaas, direktør strategi og analyse
  • Marius Meltvedt, kommunikasjonsdirektør

Seks måneder etter at han begynte i Abelia er Søreide tydelig på at Abelias medlemmer er avgjørende for å løse fremtidens samfunnsutfordringer.

- Norge står i en krisesituasjon, samtidig som det er avgjørende at omstillingen av norsk økonomi ikke stopper opp.  Vi ser at Abelias medlemmer utvikler kunnskap og løsninger som er avgjørende for omstillingen og fremtidens velferdssamfunn. Dette inspirerer og motiverer all oss i Abelia hver eneste dag, sier Søreide.

Les mer om Abelias politiske arbeid her.

Hei!

Hei!

Vil du få vårt ukentlige nyhetsbrev på e-post?

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: