Abelia

Innhold

Møt Håkon Haugli

Abelias administrerende direktør siden mars 2014 er utdannet jurist, har sin arbeidserfaring fra konsulent- og forsikringsbransjen og er tidligere stortingsrepresentant.

Har vært administrerende direktør i Abelia siden mars 2014.

 

Hvilken rolle spiller kunnskaps- og teknologibedriftene i fornyingen av Norge?

Kunnskaps- og teknologibedriftene utgjør en stor næring i seg selv, men den viktigste rollen spiller de ved å muliggjøre omstilling og verdiskaping i hele bredden av norsk næringsliv og offentlig sektor og gjennom å legge grunnlag for nye norske næringer. Ny kunnskap og teknologi gjør det mulig å utføre oppgaver på en ny og bedre måte, til en lavere kostnad og med høyere kunde-/brukertilfredshet. Kort sagt bidrar Abelias medlemsbedrifter til å øke innovasjonstakten i Norge. Det var viktig før, men det er særlig viktig nå som norsk økonomi står ved et veiskille.

Hvilken visjon har du for Abelias politiske arbeid?

Våre medlemmer skal ikke bare høres i spørsmål om egne rammebetingelser, men i de store sakene. Kunnskaps- og teknologibedriftene er viktige premissleverandører for det vi skal leve av i Norge fremover og for Norges omstillings- og innovasjonsevne. Abelia skal være tett på medlemmene og effektivt målbære deres synspunkter. Vi skal søke innsikt, være proaktive, være på ballen (helst før den er i spill) og fremme løsninger. Vi skal være tydelige og krevende, men søke gjennomslag, arbeide langsiktig og konstruktivt og alltid være bevisste den tilliten medlemmene og politiske beslutningstakere viser oss.

Hva synes du er mest attraktivt ved å være Abelia-sjef?

Møtene med medlemsbedriftene våre. Jeg blir alltid imponert. Og reiser alltid "hjem" med ideer på blokka

Hvordan kan Abelia bidra til en nasjonal dugnad for å bevare velferden?

Velferden i Norge er et resultat av at noen der ute - i utlandet - vil kjøpe det vi produserer i Norge. Vi har lenge hatt fordel av at råvarene våre har vært etterspurte, men verdiskaping og velferd er ikke resultat av at råvarer alene, men av vår evne til å utnytte teknologi og kunnskap godt. Slik vil det også være fremover. Som arbeidsgiver- og interesseorganisasjon er vårt bidrag å yte gode tjenester, kople medlemsbedriftene med hverandre og bidra næringspolitisk til best mulige rammebetingelser. I tillegg kan vi bidra med å sette temaer som smart grønn vekst, forskning og utvikling, velferdsteknologi, innovasjon og gründerskap og offentlige anskaffelser på den politiske dagsorden.

Hva betyr din tidligere rolle som politiker for arbeidet i Abelia?

Min erfaring fra næringslivet er viktig for å forstå hvordan bedrifter tenker og min erfaring fra politikken gjør at jeg også forstår politiske beslutningsprosesser. En del av Abelias jobb er å oversette mellom disse to - svært ulike - kulturene. Jeg tror mine erfaringer er nyttige, men det er ikke min personlige erfaring, men summen av kompetansen til alle medarbeiderne i Abelia som er avgjørende.

Hva er de viktigste endringene det norske næringslivet står overfor?

Digitalisering og globalisering er viktige drivkrefter som har fått og vil få stor betydning for norsk næringsliv. I tillegg kommer behovet for å utvikle bærekraftige og klimavennlige måter å løse oppgaver på - og Norges særskilte omstillingsutfordringer. Jeg tror vi kommer til å se store endringer i løpet av kort tid. Noen bedrifter vil bli utfordret av aktører med andre forretningsmodeller, andre vil være utfordrere. Det eneste som er helt sikkert, er at norsk næringsliv ikke vil se likt ut om 10-20 år. Jeg tror personlig at Norge vil komme godt ut av dette: Vi har alle forutsetninger for å utvikle et grønt, omstillingsdyktig og utadvendt næringsliv, men det vil bli krevende.

Hvilket potensial hos Abelias medlemmer er fortsatt uforløst?

Særlig som bidragsytere innen bærekraftig, grønn næringsutvikling og i helse- og omsorgssektoren tror jeg kunnskaps- og teknologibedriftene kan bidra langt mer enn i dag. Vi er i gang, men vil være avhengige av et tettere samspill med en ambisiøs offentlig sektor.

Hauglis CV

Håkon Haugli (født 1969) overtok 1. mars 2014 som administrerende direktør i Abelia, som er
NHOs forening for kunnskaps- og teknologibedrifter.

Haugli er født i Oslo og vokste opp på Ammerud og i Lørenskog. Han er utdannet jurist fra Universitetet i Oslo, og ledet en oppgjørsavdeling i forsikringsselskapet Gjensidige da han ble valgt inn på Stortinget for perioden 2009-2013. Haugli jobbet før dette i konsulentselskapene McKinsey & Co and ISCO Group.

Han var utvekslingselev i Australia skoleåret 1986 og jobbet i USA som ansatt i utvekslingsorganisasjonen Youth For Understanding i 1997-98.

På Stortinget var Haugli først medlem av Kommunal- og forvaltningskomiteen og Arbeiderpartiets boligpolitiske talsmann. Deretter ble han nestleder i Helse- og omsorgskomiteen og partiets helsepolitiske talsmann.

I hele stortingsperioden var Haugli en av Norges fem faste medlemmer i Europarådets parlamentarikerforsamling, og i 2011 deltok han i Stortingets delegasjon til FNs generalforsamling. En undersøkelse gjort av Aftenposten i mars 2013 viser at Haugli var den av regjeringspartienes representanter som hadde vært mest opptatt av Oslosaker i stortingsperioden.

Haugli er styremedlem i Lånekassen og Center for Service Innovation (CSI) ved Norges Handelshøyskole. Han sitter også i SINTEFs råd, Patentstyrets råd og HelseOmsorg21-rådet, og er medlem av Stortingets kontrollutvalg de hemmelige tjenestene (EOS-utvalget).

Hei!

Hei!

Vil du få vårt ukentlige nyhetsbrev på e-post?

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: