Abelia

Innhold

Innspill om gjennomgang av indikatorer i basisbevilgningssystemet

Dette er FFAs innspill til Forskningsrådet om gjennomgang av indikatorer i basisbevilgningssystemet

Departementene avslutter i disse dager sitt instituttprosjekt (forventet feb 2020), og KD ønsker at Forskningsrådet arbeider videre med konkrete innspill til de statlige retningslinjene for basisbevilgning for instituttene (oppdrag ikke delt). Forskningsrådet skal se bl.a. på indikatorer for omfordeling, vekting, inn- og ut-kriterier mm. Anbefaling fra NFR til KD skal gis før sommeren 2020.

NFR ønsker dialog med FFA i prosessen og inviterte til en første uformell dialog med Lars og Agnes 16.okt 2019. I første omgang ser NFR på indikatorene i basisbevilgningssystemet, hva er gode kvalitetsindikatorer og relevansindikatorer i instituttsektoren. De ønsker våre vurderinger av hva som er gode indikatorer, ev hvilke måleutfordringer vi ser. Forskningsrådet ønsker et innspill før 20.des, deretter vil dette bli diskutert i instituttledermøtene i januar.

Styret legger frem følgende refleksjoner og anbefalinger, som sendes til Forskningsrådet 18.desember. Neste dialogmøte med Forskningsrådet blir 19.desember.

Hei!

Hei!

Vil du få vårt ukentlige nyhetsbrev på e-post?

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: