Abelia

Innhold

Vil du jobbe med å bane vei for fremtidens næringsliv?

Roboten Pepper på Abelia og Telenors konferanse om kunstig intelligens.

Foto: Gorm Kallestad / NTB scanpix

Har du interesse for digitalisering og teknologiens muligheter i samfunnet? Abelia skal ansette flere i sentrale stillinger.

Kunnskap i seg selv gir ikke velferd. Det er bruken av kunnskap som gir innovasjon og fornying, og dermed verdiskaping, bærekraftig vekst og velferd. I Abelia jobber vi med dette hver eneste dag.

Abelia er NHOs forening for kunnskaps- og teknologibedrifter. Dette er virksomheter innen IKT, telekom, undervisning, forskning, konsulent/rådgivning, kreative næringer og ideelle organisasjoner. Vi har over 2100 medlemmer med omlag 48.000 årsverk.

Abelia er gjennom sine medlemmer drivkraft for kunnskapssamfunnet.

Ledige stillinger i Abelia:

Direktør for næringspolitikk og samfunnskontakt

Vi ser søker ny direktør for næringspolitikk og samfunnskontakt. Du vil få det overordnede ansvaret for utforming og formidling av Abelias næringspolitikk, lede dyktige fagpersoner og være del av Abelias ledelse. Vi ser etter deg som både har politisk erfaring, har jobbet i næringslivet og har vært leder.

Ansvar og oppgaver

 • Lede avdeling for næringspolitikk og samfunnskontakt. Utvikle, motivere og sikre resultater.
 • Styrke Abelias rolle og posisjon som en sentral premissleverandør i næringspolitikken.
 • Utvikle Abelias næringspolitikk i nært samspill med dyktige medarbeidere, ledere i våre medlemsbedrifter, tilknyttede bransjeforeninger/-fora og eksterne samarbeidspartnere.
 • Sikre politisk gjennomslag gjennom å arbeide strukturert og proaktivt internt, med samarbeidspartnere og i kontakt med politiske beslutningstakere.
 • Øke organisasjonens synlighet overfor medlemmer, på relevante eksterne arenaer og i media.
 • Som del av Abelias ledergruppe: bidra til utvikling av Abelia som organisasjon.

Kvalifikasjoner

 • Erfaring fra politisk arbeid på nasjonalt nivå.
 • Ledererfaring fra kommersiell virksomhet.
 • Relevant høyere utdanning på masternivå.

Personlige egenskaper

 • Engasjert leder som evner å tenke helhetlig og får gjennomslag på tvers.
 • Gode kommunikasjonsferdigheter, kunne forme relevante budskap til ulike målgrupper.
 • Personlig trygghet med god rolleforståelse - kunne engasjere, overbevise og samarbeide med både politiske myndigheter, toppledere, medlemsbedrifter og medarbeidere i Abelia og NHO.
 • Stamina med evne til å tenke langsiktig og gjøre tydelige prioriteringer.
 • Høy personlig integritet.
 • Endringsorientert, øye for å se nye muligheter og samarbeidsformer.
 • Selvstendig og selvgående med god vurderingsevne. Jordnær, pragmatisk og ujålete.

Rapporterer til administrerende direktør.

Vi tilbyr en sentral, lærerik, synlig og utfordrende lederstilling i en offensiv organisasjon som jobber med Norges konkurranse- og omstillingsevne. Rollen gir en unik mulighet til å påvirke og sette agenda, samt bygge nettverk med politiske beslutningstakere så vel som næringslivsledere. Blir du inspirert av å jobbe med problemstillinger og oppgaver med stor betydning for fremtiden, da kan du være den vi søker.

Dersom du er interessert i stillingen eller har spørsmål, ta kontakt administrerende direktør Håkon Haugli på hakon.haugli@abelia.no eller på telefon/SMS 90 53 10 25. Søknadsfrist snarest.

Kommunikasjonssjef

Vi søker etter en Kommunikasjonssjef som skal ha ansvaret for all intern og ekstern kommunikasjon, herunder å utvikle Abelias kommunikasjonsstrategi og sikre gjennomføringen og evalueringen av tiltak. Stillingen rapporterer til næringspolitisk direktør.

Hovedansvarsområder

 • Faglig ansvar for utforming av budskap og innsalg til media
 • Analysere og evaluere effekten av Abelias ulike kommunikasjonstiltak
 • Kommunikasjonsfaglig støtte og rådgivning til Adm. dir., ledelse og fagpersoner
 • Skrive artikler, kronikker og nettsaker til media og egne kanaler
 • Ansvar for vedlikehold av grafisk profil og presentasjonsmateriale
 • Ansvar for oppdatering og utvikling av Abelias tilstedeværelse i sosiale medier
 • Opprettholde og utvikle kommunikasjonsfaglig samarbeid med NHO sentralt, NHOs regioner, øvrige landsforeninger i NHO-fellesskapet og eksterne samarbeidspartnere.
 • Kontakt med Abelias medlemsbedrifter
 • Bistå øvrige avdelinger i Abelia i gjennomføring av medlemsrettede aktiviteter, for å bidra til høy medlemstilfredshet, samhandling på tvers og læring som kan nyttes i arbeidet med synlighet

Kandidatprofil

Vi søker en erfaren og offensiv kommunikasjonssjef som skriver godt. Svært god forståelse for samfunn og næringsliv er en forutsetning for å lykkes. Du må ha bred erfaring med å jobbe mot redaksjoner og journalister og ha et relevant nettverk. Vi søker en som kan omdanne fag til kommunikasjonsbudskap, og være en rådgiver ovenfor alle enhetene i organisasjonen. Har du erfaring fra kommunikasjonsbyrå, politisk kommunikasjon og omdømmebygging anses det som positivt. Du har høyere utdanning, gjerne innenfor media/ kommunikasjon/ journalistikk.

Videre tror vi rette vedkommende kjenner seg igjen i flertallet av karakteristikkene nedenfor:

 • Analytisk- god evne til å sette seg inn i nye problemstillinger og fagområder
 • Svært god penn
 • God vurderingsevne
 • Høy personlig integritet
 • Jordnær, pragmatisk og ujålete.
 • Tillitvekkende relasjonsbygger med gode samarbeidsevner

Hvorfor velge Abelia og denne stillingen?

Vi tilbyr en sentral, lærerik, synlig og utfordrende stilling i en offensiv organisasjon som jobber med Norges konkurranse- og omstillingsevne. Rollen gir en unik mulighet til å påvirke og sette agenda, samt bygge nettverk med politiske beslutningstakere så vel som næringslivsledere. Blir du inspirert av å jobbe med problemstillinger og oppgaver med stor betydning for fremtiden, da kan du være den vi søker.

Søk stillingen her.

Kommunikasjonsrådgiver

Vi søker etter en Kommunikasjonsrådgiver som skal ha ansvaret for alle løpende kommunikasjonstiltak og -rådgivning. Stillingen rapporterer til næringspolitisk direktør.

Hovedansvarsområder

 • Skrive artikler, kronikker og nettsaker til media og egne kanaler.
 • Innsalg og/eller henvendelser til journalister og redaksjoner.
 • Kommunikasjonsfaglig rådgivning til Abelias ledelse og fagpersoner.
 • Oppdatering av Abelias nettsider og tilstedeværelse i sosiale medier.
 • Vedlikehold av grafisk profil og presentasjonsmateriale.
 • Kontakt med Abelias medlemsbedrifter.
 • Bistå øvrige avdelinger i Abelia i gjennomføring av medlemsrettede aktiviteter, for å bidra til høy medlemstilfredshet, samhandling på tvers og læring som kan nyttes i arbeidet med synlighet.

Kandidatprofil

Vi søker en samfunnsbevisst kommunikasjonsrådgiver med initiativ, engasjement og en svært god penn. Du må kunne jobbe selvstendig, og ha evne til både å igangsette og fullføre oppgaver og prosjekter med god kvalitet. Relevant utdannelse og gode kommunikasjons- ferdigheter, på norsk og engelsk, skriftlig og muntlig, er en forutsetning. Vi søker en som raskt kan sette seg inn i nye arbeidsoppgaver, har en grunnleggende serviceinnstilling og er løsningsorientert. Vi ser for oss bakgrunn fra en kommunikasjonsavdeling, media eller byrå, men oppfordrer også andre med relevant arbeidserfaring til å søke. Er du en digital, effektiv og kvalitetsbevisst, er dette jobben for deg.

Hvorfor velge Abelia og denne stillingen?

Vi tilbyr en sentral, lærerik, synlig og utfordrende stilling i en offensiv organisasjon som jobber med Norges konkurranse- og omstillingsevne. Rollen gir en unik mulighet til å påvirke og sette agenda, samt bygge nettverk med politiske beslutningstakere så vel som næringslivsledere. Blir du inspirert av å jobbe med problemstillinger og oppgaver med stor betydning for fremtiden, da kan du være den vi søker.

Søk stillingen her.

Leder for analyse

Som Leder for analyse vil du jobbe for at Abelia har godt oppdaterte analyser om nasjonale og internasjonale trender i markedene som er viktige for våre medlemsbedrifter. Leder for analyse har ansvaret for å profesjonalisere Abelias arbeid med samfunnsøkonomiske analyser, rapporter og faktagrunnlag. Disse gir medlemmene økt innsikt i egne bransjer og danner grunnlaget for vårt arbeid med å bedre bedriftenes rammevilkår.

Målet med stillingen er at Abelia skal ha best mulig faktagrunnlag for å beskrive og dokumentere utviklingstrekk i arbeids- og næringslivet, legge grunnlaget for politiske prosesser og gi medlemsbedriftene økt innsikt. Stillingen vil være førende i å skape en solid forståelse av våre medlemmers egenart og samfunnsbidrag.

Ansvar og oppgaver

 • Planlegge, lede og gjennomføre arbeidet med større og mindre analyser, rapporter og publikasjoner.
 • Bidra til at Abelia løpende innhenter, produserer og forvalter relevante fakta, analyser og rapporter som kan beskrive utviklingstrekk i arbeids- og næringslivet, legge grunnlaget for politiske prosesser og gi medlemsbedriftene økt innsikt.
 • Bidra til å utvikle samarbeid med eksterne analysemiljøer der dette er hensiktsmessig.
 • Hente ut relevant kunnskap fra vår medlemsdatabase (CRM).
 • Utarbeide, og kontinuerlig forbedre, spørreundersøkelser.
 • Innhente internasjonal kunnskap og statistikk og omarbeide denne til norske forhold
 • Bygge opp, vedlikeholde og videreutvikle Abelias tall- og faktagrunnlag.
 • Kunne dokumentere trender og utviklingstrekk på nye områder.
 • Samarbeids- og sparringspartner for hele organisasjonen, på tvers av avdelinger og nivåer.

Rapporterer til direktør for nettverk, analyse og møteplasser.

Kvalifikasjoner

 • Relevant høyere utdanning
 • Solid erfaring fra samfunnsøkonomiske analyser
 • Erfaring fra bruk av statistiske metoder, modeller og verktøy
 • Kyndig bruker av digitale verktøy, gjerne kjennskap til CRM-systemer
 • Samfunnsforståelse og interesse
 • Gjerne erfaring fra konsulent- og/eller analyseselskaper

Personlige egenskaper

 • Analytisk av natur
 • Trigges av store faglige utfordringer
 • Strategisk, operativ og selvstendig
 • Positiv, mulighetsorientert og faglig ambisiøs
 • Nøyaktig og grundig
 • Bidrar positivt til et godt arbeidsmiljø

Søk stillingen her.

Næringspolitisk rådgiver, teknologi og digitalisering

Næringspolitisk rådgiver, teknologi og digitalisering har ansvaret for å fremme kunnskaps- og teknologinæringens rammevilkår og verdiskaping.

Som del av Abelias næringspolitiske team, skal vedkommende arbeide for gode og forutsigbare betingelser for lønnsomhet, vekst og utvikling hos medlemmene, og ikke minst bidra til å styrke innovasjonstakten i Norge gjennom et effektivt samspill mellom forskning, undervisning og næringsliv.

Ansvar og oppgaver

 • Forstå og oversette næringslivsbehov til praktisk politikk innen teknologi og digitalisering; holde seg orientert om både politisk og teknologisk utvikling, nasjonalt og internasjonalt
 • Kartlegge eksisterende, og utarbeide ny, digitaliseringspolitikk i samarbeid med kolleger og medlemsbedrifter; sparre og være proaktiv i forhold til reguleringer
 • Formulere høringsuttalelser, utarbeide faktagrunnlag og innhente eksempler; skrive taler og foredrag
 • Utvikle mediesaker og bidra til annet synlighetsarbeid; innta en aktiv rolle i f.eks Arendalsuka
 • Hyppig kontakt med Abelias medlemsbedrifter; aktivt informasjons- og behovssøkende
 • Faglig og innholdsmessig bidrag til organisering av tallrike møteplasser
 • Ansvar for jevnlig oppfølging av ledelsen i opptil 10 sentrale medlemmer ("key accounts") i Abelia, for å fange signaler og for at Abelia skal være godt synlig i medlemsmassen
 • Profilere Abelia via sitt arbeid, og på den måten bidra til vekst og utvikling, i nært samarbeid med andre fagmiljøer i Abelia

Kvalifikasjoner

 • Relevant utdanning på universitets- eller høgskolenivå
 • Aller helst både erfaring fra næringslivet, fortrinnsvis fra teknologinæringen, gjerne som konsulent, og erfaring fra politisk arbeid, gjerne partipolitisk
 • Solid samfunns- og næringslivsforståelse
 • Teknologiinteresse og -forståelse
 • Gjerne erfaring med PR- og kommunikasjonsarbeid
 • Gjerne erfaring med å lede prosjekter
 • God skriftlig og muntlig formidlingsevne

Personlige egenskaper

 • Evne til å operasjonalisere gode ideer; å prosessere og gjennomføre ihht plan
 • Engasjert, oppdatert og ikke minst nysgjerrig
 • Sterk analytisk, med evnen til å ta forskjellige perspektiver
 • God til å prioritere
 • God til å bygge relasjoner og til å jobbe i team
 • Jordnær, pragmatisk og ujålete
 • Selvstendig og selvgående med god vurderingsevne
 • Sosial og bidragsytende i et godt arbeidsmiljø


Rapporterer p.t. til leder for teknologi og digitalisering.

Søk stillingen her.

Leder for Foreningen for innovasjonsselskaper i Norge (FIN)

Arbeide for gode og forutsigbare betingelser for lønnsomhet, vekst og utvikling hos medlemmene, samt bidra til å styrke innovasjonstakten i Norge gjennom et effektivt samspill mellom forskning, undervisning og næringsliv. Innovasjonsselskapene står ovenfor en ny hverdag med innføringen av regionreformen og det er behov for tett kontakt med medlemmene, regionene, virkemiddelaktørene og andre for å sikre gode løsninger. Det må derfor påberegnes noe reising knyttet til stillingen.

Ansvar og oppgaver

 • Utvikle nettverket av innovasjonsselskaper og deres rolle i økosystemet for entreprenørskap og innovasjon i Norge.
 • Gjennom besøk og god dialog med medlemsbedrifter, utvikle forståelse for deres behov og omsette disse til praktisk politikk innen innovasjon og næringsutvikling.
 • Sekretariat for styret
 • Bindeledd mellom FIN og Abelia
 • Bidra til vekst og utvikling gjennom å verve medlemmer
 • Utvikle mediesaker og bidra til synlighetsarbeid
 • Formulere høringsuttalelser, utarbeide faktagrunnlag og innhente eksempler
 • Skrive og fremføre taler og foredrag
 • Utvikle faglig innhold og delta i gjennomføringen av møteplasser, events og seminarer

Stillingen er en heltidsstilling. Du vil være en del av Abelia og vil samarbeide tett med Abelias næringspolitiske miljø, men rapporterer til FINs styre. Arbeidsgiveransvaret ligger hos Abelia.

Det er ikke personalledelse knyttet til stillingen.

Kvalifikasjoner

 • Bakgrunn fra innovasjonsselskap og/eller annet næringsliv
 • Relevant utdanning på universitets- eller høgskolenivå
 • Forståelse for innovasjonspolitikk
 • Solid samfunns- og næringslivsforståelse
 • Erfaring med å lede små og store prosjekter med flere partnere
 • Kjennskap til det næringsrettede virkemiddelapparatet

Personlige egenskaper

 • Initiativrik, med evne til å operasjonalisere gode ideer
 • Sterk relasjons- og nettverksbygger
 • Fremoverlent med evne til å skape begeistring
 • Engasjert og oppdatert
 • God til å prioritere
 • Selvstendig og selvgående med god vurderingsevne. Jordnær, pragmatisk og ujålete
 • God skriftlig og muntlig formidlingsevne

Søk stillingen her.

Lurer du på noe? Kontakt oss gjerne:

Fant du det du lette etter?

Fant du det du lette etter?

Gi oss gjerne en kommentar i tillegg - hvordan kan vi forbedre oss? Du er anonym med mindre du oppgir din e-postadresse slik at vi kan kontakte deg.

Takk for kommentaren!

Kommentar sendt

Hei!

Hei!

Vil du få vårt ukentlige nyhetsbrev på e-post?

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: