Abelia

Innhold

Vil du jobbe med å bane vei for fremtidens næringsliv?

Har du interesse for digitalisering og teknologiens muligheter i samfunnet? Da bør du se på våre ledige stillinger.

Kunnskap i seg selv gir ikke velferd. Det er bruken av kunnskap som gir innovasjon og fornying, og dermed verdiskaping, bærekraftig vekst og velferd. I Abelia jobber vi med dette hver eneste dag.

Abelia er NHOs forening for kunnskaps- og teknologibedrifter. Dette er virksomheter innen IKT, telekom, undervisning, forskning, konsulent/rådgivning, kreative næringer og ideelle organisasjoner. Vi har over 2400 medlemmer med omlag 49.000 årsverk.

Abelia er gjennom sine medlemmer drivkraft for kunnskapssamfunnet.

Ledige stillinger i Abelia:

Leder for ideell- og velferdspolitikk

Som leder for ideell- og velferdspolitikk i Abelia får du en unik mulighet til å være med å sikre ideelle, frivillige og kommersielle aktører sin rolle i fremtidens velferdssamfunn. Cirka 10 prosent av Abelias medlemsmasse på 2.400 virksomheter er knyttet til dette feltet og området er i vekst. Vi ser etter deg som kjenner sektorene godt, forstår politiske prosesser og motiveres av å skape best mulig rammebetingelser for virksomheter som leverer viktige tjenester og tilbud i det norske samfunnet.

Gjennom et godt samspill med våre medlemsbedrifter vil du styrke Abelias rolle og posisjon som en sentral premissleverandør i politikken som berører de relevante virksomhetene. Du lykkes i stillingen ved å arbeide strukturert og proaktivt internt, med samarbeidspartnere og i kontakt med politiske beslutningstakere. Stillingen inngår i næringspolitisk avdeling og rapporterer til næringspolitisk direktør.

Abelia er NHOs forening for kunnskaps- og teknologibedrifter. Her vil du få jobbe sammen med 25 samfunnsengasjerte og kunnskapsrike kollegaer som alle brenner for at våre medlemmer skal lykkes.

Ansvar og oppgaver
 • Utvikle en politisk plattform på vegne av medlemsvirksomheter som leverer ideelle og/eller kommersielle velferdstjenester 

 • Posisjonere Abelia som en sentral premissleverandør i spørsmål som berører velferdstjenester og våre medlemmer 

 • Sikre politisk gjennomslag for Abelia gjennom å arbeidestrukturert, proaktivt og koordinert mot politiske beslutningstakere 

 • Øke organisasjonens synlighet overfor medlemmer og potensielle medlemmer, gjennom jevnlig tilstedeværelse i media og aktiv deltakelse på relevante eksterne arenaer 

 • Pleie tett kontakt med beslutningstakere og fagpersoner i bredden av Abelias medlemsvirksomheter med fokus på stillingens ansvarsområde

 • Tett samarbeid med relevante bransjeforeninger/-fora, øvrige fagmiljøer i Abelia, utvalgte eksterne samarbeidspartnere, NHO og relevante lands- og bransjeforeninger 

 Kvalifikasjoner
 • God kjennskap til sektoren med relevant erfaring fra arbeid i ideell sektor 

 • God kunnskap om politiske prosesser, gjerne erfaring fra politisk påvirkningsarbeid  

 • Et godt nettverk mot det politiske miljøet er et fortrinn 

 • Solid samfunnsforståelse 

 • Meget god skriftlig og muntlig fremstillingsevne, kunne forme et treffende og riktig budskap til forskjellige målgrupper 

 • Relevant utdanning 

 Personlige egenskaper
 • Evne til å utvikle og lede et fagområde i en kompleks organisasjonsstruktur med mange interessenter, trekke veksler på interne og eksterne ressurser der det er hensiktsmessig både for fagområdet og Abelia som helhet 

 • Evne til å etablere og videreutvikle personlige relasjoner med ledere i medlemsbedrifter og politiske beslutningstakere 

 • Evne til raskt å sette seg inn i nye problemstillinger, og formidle meninger også når det er meningsmotsetninger 

 • Endringsorientert, øye for å se nye muligheter og samarbeidsformer

 • Selvstendig og selvgående med god prioriterings- og vurderingsevne  

 • Nysgjerrig, læringsvillig og proaktiv 

 • Jordnær, pragmatisk og ujålete

 • Høy personlig integritet 

 
Søk her innen 02.02.2020
 
Om Abelia

Abelia er NHOs forening for kunnskaps- og teknologibedrifter. Dette er virksomheter innen IKT, telekom, undervisning, forskning, konsulent/rådgivning, kreative næringer og ideelle organisasjoner. Vi har over 2300 medlemmer med omlag 49.000 årsverk.

Abelia jobber næringspolitisk for gode rammevilkår for kunnskapsbedriftene. Våre medlemstjenester innen arbeidsrett, HR og HMS bidrar til profesjonell utøvelse av arbeidsgiverrollen og god ledelse av kunnskapsmedarbeidere. Abelia har hvert år nærmere 100 møteplasser som setter ulike miljøer sammen. Det legger grunnlag for nye ideer og muligheter i næringslivet nasjonalt og internasjonalt.

Gjennom NHO-fellesskapet får Abelia-medlemmer eksklusiv tilgang til ulike fageksperter, arbeidsgiververktøy, regionskontorer med lokal kunnskap, samt gode ordninger for forsikring og tjenestepensjon. Norske kunnskaps- og teknologibedrifter gjør innovasjon og omstilling mulig for seg selv, andre næringer og offentlige virksomheter. Abelia er gjennom sine medlemmer drivkraft for kunnskapssamfunnet. De beste ideene og den smarteste bruken av teknologi vil alltid løse de største utfordringene.

Lurer du på noe? Kontakt oss gjerne:

Fant du det du lette etter?

Fant du det du lette etter?

Gi oss gjerne en kommentar i tillegg - hvordan kan vi forbedre oss? Du er anonym med mindre du oppgir din e-postadresse slik at vi kan kontakte deg.

Takk for kommentaren!

Kommentar sendt

Hei!

Hei!

Vil du få vårt ukentlige nyhetsbrev på e-post?

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: