Abelia

Innhold

En julehilsen fra Abelia

Nyhet

Publisert

Portrettfoto av Haugli

Håkon Haugli, administrerende direktør i Abelia. Foto: Esben Johansen.

Abelia-sjef Håkon Haugli ønsker alle medlemmer og samarbeidspartnere god jul og godt nytt år!

"Vi kan ikke løse våre problemer med samme tankegangen som skapte dem."

Dette mye brukte Einstein-sitatet er en påminnelse om at de utfordringer verden står overfor ved overgangen til 2019 kun kan løses ved at vi tenker og gjør ting annerledes. Vår evne til å utvikle og ta i bruk ny kunnskap og teknologi er avgjørende for vår fremtidige velferd.

Et spennende år

Politisk har 2018 vært et innholdsrikt og spennende år for Abelia og våre medlemsbedrifter. Vi har hatt spesielt hyppig dialog med politikere i alle partier. Og vi har blitt hørt.

Vi har hatt flere viktige gjennomslag på vegne av kunnskaps- og teknologinæringene. Da Jeløya-erklæringen kom i januar, kunne vi juble for rekordmange gjenkjennelige forslag til tiltak i den. Vår ubeskjedne opptelling viste overlapp mellom 77 av tiltakene i plattformen og Abelias egen politiske plattform. I tillegg har vi kunnet glede oss over gjennomslag i en rekke konkrete saker vi har hatt stort engasjement i: Rekordstore investeringer i statsbudsjettet knyttet til offentlig digitalisering, nytt såkornfond, flere IKT-studieplasser, opptrapping av basisfinansieringen til forskningsinstituttene, finansiering av bemanningsnorm i barnehagene og en ny "teknologisk skolesekk".

Vi har også kommet i mål med krevende tarifforhandlinger og et moderat lønnsoppgjør. Våre advokater yter hver dag bistand til medlemsbedriftene og opplever at endringstempoet er høyt. I løpet av de siste seks månedene, har 46 av våre 50 største medlemsbedrifter brukt våre advokattjenester.

Verdiskaping og velferd

Jeg blir av og til spurt om hva som er Abelias "prosjekt". Våre vedtekter slår fast at vi som arbeidsgiver- og interesseorganisasjon skal jobbe for å øke innovasjonstakten i Norge, og vårt politiske arbeid har fem hovedområder: Utdannings- og forskningspolitikk, virkemidler for utvikling av nye bedrifter og nye arbeidsplasser, teknologi og digitalisering, helse og bærekraft.

Abelias medlemsbedrifter muliggjør verdiskaping, omstilling og velferd. Dere utvikler kunnskap og løsninger som møter vår tids største utfordringer, for eksempel innen helse og klima, i Norge og internasjonalt. Abelias medlemsbedrifter har virksomhet i mer enn 100 land i hele verden. Gjennom 2018 har vi kunnet glede oss over stadig nye rapporter om bedrifter som har inngått internasjonale avtaler. Eksport er viktig for Norge. Eksport av norsk kunnskap og teknologi som fremmer FNs bærekraftmål er viktig for verden.

Dette sees, også av våre politiske beslutningstakere. Finansminister Siv Jensen takket Abelias medlemsbedrifter på vår årskonferanse Abelia Open i juni. I april fikk helse- og sosialminister Bent Høie og næringsminister Torbjørn Røe Isaksen råd fra våre medlemmer om utvikling av norsk helsenæring. I mai var klima- og miljøminister Ola Elvestuen på besøk for å diskutere kunnskaps- og teknologibedriftenes betydning i det grønne skiftet. Gjennom året har halve regjeringen møtt Abelia på våre egne og andres møteplasser.

Problemløserne

Klimatrusler og økende forskjeller bekymrer oss. Det samme gjør fallende oppslutning om internasjonalt samarbeid, demokrati og rettsstatsprinsipper – rammer av stor betydning både for oss som enkeltpersoner og næringslivet. Utfordringene er reelle og vil kreve handlekraft både i politikken og i næringslivet.

Norske bedrifter ser muligheter i krysningspunktet mellom kunnskap, teknologi og de store samfunnsendringene. På Abelia Open neste år, fredag 14. juni 2019, vil du møte ulike aktører som utvikler løsninger, og få innsikt i innovative forretningsmodeller. Utenriksminister Ine Eriksen Søreide vil åpne årskonferansen vår. Vi forventer fullt hus og inviterer til hagefest etter konferansen.

Koblingsboks

Ved utgangen av 2018 er det 2.200 medlemsbedrifter med 48.000 årsverk i Abelia. Mange av våre nye medlemsbedrifter er gründerbedrifter med globalt vekstpotensial, og vi ser samtidig at flere etablerte virksomheter finner veien inn i Abelia.
Vi er opptatt av å fylle vår rolle som "koblingsboks" mellom bedrifter, og mellom bedrifter og myndigheter. Vi har i år arrangert om lag 100 ulike møteplasser med mer enn 6.000 deltakere. Vi har i år hatt flere møteplasser utenfor Oslo enn noen gang tidligere.

Tusen takk for godt samarbeid!

Alle vi som jobber i Abelia er stolte og glade for den tilliten som våre medlemmer viser oss. Vi er takknemlige for høy tilfredshet i medlemsundersøkelsen, men jobber kontinuerlig med å bli bedre og tar alle tilbakemeldingene vi får på stort alvor. Vi ønsker alltid å være tett på, og hører svært gjerne fra dere om det er saker dere ønsker at vi skal ta tak i eller ting vi bør gjøre annerledes.

Jeg vil benytte anledningen til å takke for godt samarbeid i 2018. På vegne av Abelia ønsker jeg alle en god jul og et godt nytt år!

Lurer du på noe? Kontakt meg gjerne:

Fant du det du lette etter?

Fant du det du lette etter?

Gi oss gjerne en kommentar i tillegg - hvordan kan vi forbedre oss? Du er anonym med mindre du oppgir din e-postadresse slik at vi kan kontakte deg.

Takk for kommentaren!

Kommentar sendt

Hei!

Hei!

Vil du få vårt ukentlige nyhetsbrev på e-post?

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: