Mørkere utsikter for rådgivernæringen

Nyhet, Rådgivere

Publisert

Illustrasjonsbilde: Unsplash.

Hvert kvartal spør NHO og Abelia våre medlemsbedrifter om deres fremtidsutsikter. Vi har tatt en titt på tallene for rådgivernæringen.

Året avsluttes med svært pessimistiske tall når vi spør om fremtidsutsiktene i rådgiverbransjen. I Næringslivets økonomibarometer for 4. kvartal i 2022 sier 46 prosent av rådgiverbedriftene rapporterer nå om en forverring av markedsutsiktene de neste seks til tolv månedene. Dette er fra et ganske godt utgangspunkt for flere av bedriftene, hvor 94 prosent av bedriftene oppgir den nåværende markedssituasjonen som tilfredsstillende eller god.

Trenden i utviklingen på markedsutsiktene for rådgivernæringen følger den generelle negative trenden i næringslivet. Siden åpningen av samfunnet etter koronapandemien har samtlige bransjer organisert i NHO fulgt samme nedadgående trend.

Dette gir seg utslag i bedriftenes arbeidskraftsbehov fremover. Blant rådgiverbedriftene er det 20 prosent som planlegger å gjennomføre oppsigelser de neste tre månedene.

Markedsutsiktene er de mest pessimistiske de siste fem årene. Selv i perioden rundt første korona-nedstenging var optimismen blant rådgiverne høyere. Hva kan dette skyldes? På spørsmål om hva som hindrer ekspansjon eller nye investeringer i virksomheten oppgir 43 prosent av rådgiverbedriftene manglende tilgang på kvalifisert arbeidskraft som det viktigste veksthinderet i næringen.

Mange rådgiverbedrifter (40 prosent) oppgir også lite forutsigbare rammebetingelser som en av de viktigste hindrene for bedriftens vekst. Antallet bedrifter som mener rammebetingelser er et viktig veksthinder økt kraftig det siste året. Dette er et år hvor den politiske retorikken rundt rådgivernæringen har spisset seg til, innføring av økt arbeidsgiveravgift på kunnskapsintensive arbeidsplasser og innstramminger i bedrifters mulighet for å leie inn arbeidskraft. Til sammen er dette eksempler på at hverdagen for en rekke rådgiverbedrifter blir vanskeligere.

Aller sterkest har imidlertid økningen i rådgiverbedrifter som ser økte innkjøpspriser som et viktig veksthinder. Dette viser at inflasjonen har bitt seg fast også i de kunnskapsintensive næringene.

Denne uken ble vedtok Stortinget nye regler for innleie av arbeidskraft. Her ble det etter påtrykk fra Abelia gjort et unntak fra innleieforbudet for personell med spesialkompetanse som skal utføre rådgivnings- og konsulenttjeneste. Les mer om dette her.

Se mer tall i rådgiverbarometeret her