Abelia

Innhold

  • Abelia
  • Ny lov om samfunnsdokumentasjon og arkiver på høring

Ny lov om samfunnsdokumentasjon og arkiver på høring

Nyhet, Politisk sak

Publisert

#205

NOU - ny lov om samfunnsdokumentasjon og arkiver

Fristen for å sende inn høringssvar går ut 2.desember, og vi håper flere bedrifter vil engasjere seg.

Arkivlovutvalget har hatt som mandat blant annet å gjennomgå arkivloven og arkivforskriften, og foreslå ny arkivlov/endringer i gjeldende arkivlov. Arbeidet har resultert i NOU 2019:9 Fra kalveskinn til datasjø – Ny lov om samfunnsdokumentasjon og arkiver. Utvalget foreslår en ny lov om samfunnsdokumentasjon og arkiver, og at denne erstatter gjeldende arkivlov.  

Virkeområdet til loven er foreslått utvidet. Utvalget foreslår at dagens arkivplikt for statlige, fylkeskommunale og kommunale virksomheter utvides. Blant annet vil plikten også gjelde selvstendige virksomheter hvor det offentlige har mer enn halvparten av eierandelene, og andre virksomheter når de treffer enkeltvedtak og utferdiger forskrift.  

Vi stiller oss kritiske til mangelen på utredning av konsekvensene ved å utvide lovens virkeområde. Det er derfor viktig at medlemmer som kan bli berørt av utvidelsen leverer inn høringssvar.

Forslaget søker også å oppfylle kravene i EU-forordningen om fri flyt av andre opplysninger enn personopplysninger, og myker opp lokasjonsbegrensningene på lagring av arkivmateriale noe. Det legges imidlertid fortsatt en del kriterier og begrensninger til grunn, og vi ønsker gjerne innspill på hvordan relevante aktører opplever disse. Bedrifter som arbeider med datalagring over landegrenser eller på andre måter har interesser i dette oppfordres derfor også særskilt til å både sende oss innspill og sende inn egne høringssvar.

Vi oppfordrer alle berørte bedrifter å sende inn høringssvar innen fristen 2. desember 

Hei!

Hei!

Vil du få vårt ukentlige nyhetsbrev på e-post?

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: