Starte og drive egen bedrift - Hvor finnes informasjonen?

Å starte en bedrift betyr at man må ordne ting man aldri tidligere har vært borte i. Men det er ting man bare må gjøre, skal man få oppfylt drømmen sin.

Bedriften må registreres. For noen typer bedrifter må man få en del tillatelser. Man må kanskje dokumentere at ulike ting er på plass. Dette er forskjellig, avhengig av type bedrift.

Mye av tiden går ofte med til å lete etter hva som gjelder for akkurat deg, og hvor du finner informasjonen om hvordan man går frem. Vi har derfor her samlet en del lenker til sider der det finnes beskrivelser om hva som skal til. Det kan virke skremmende mye, men husk at du kan få råd og hjelp. På flere av disse sidene står det oppgitt hvem du kan ringe til.

Vi i Abelia kan du også ringe til. Vi kan ikke alt, men vi kan peke på noen som kan. Du finner oss her.