Abelia søker fagleder for analyse

Publisert

Bilde av alle ansatte i Abelia

Bilde fra kulturtur til Farris Bad i 2022.

Om Abelia:

Abelia er NHOs forening for kunnskaps- og teknologibedrifter. Dette er virksomheter innen IKT, konsulent/rådgivning, undervisning, forskning, kreative næringer samt ideelle organisasjoner. Vi har cirka 2.800 medlemmer med omkring 65.000 årsverk. Abelia jobber politisk for gode rammevilkår for medlemmene. Våre medlemstjenester innen arbeidsrett, HR og HMS bidrar til profesjonell utøvelse av arbeidsgiverrollen og god ledelse av kunnskapsmedarbeidere. Abelia har hvert år nærmere 70 møteplasser som kobler ulike miljøer sammen. Det legger grunnlag for nye ideer og muligheter i næringslivet og ideell sektor nasjonalt og internasjonalt.

Bakgrunn:

Som fagleder for analyse vil du ha ansvar for planlegging, gjennomføring og ledelse av vårt analysearbeid, som omfatter både norsk omstillingsevne og våre næringers rolle i norsk økonomi.

Du vil ha et sentralt bidrag i å sikre at Abelias politikk er innsiktsbasert, og viser strategisk viktige utviklingstrekk slik at vi alltid fokuserer på de vesentligste utfordringene knyttet til omstillingen av norsk økonomi. I tillegg vil du jobbe med interne analyser for en god innsikt i egen drift og medlemmer.

Ansvar og oppgaver:

- Videreutvikle våre analyseprodukter som du finner her – vi leverer innsikt og analyse for blant annet Norges omstillingsevnetech- og rådgivernæringen. Videreutviklingen vil foregå både kvantitativt og som integrert del i vår strategi

- Sikre god innsikt i Abelias eget markedsarbeid, herunder måling av medlemstilfredshet og markedsutvikling i våre viktigste medlemssegmenter

- Utvikle vårt strategiske samarbeid med medlemmer og andre organisasjoner, blant annet NHO

- Oversikt over internasjonal utvikling og politiske prosesser, som ledd i vår analyse av omverden og utviklingstrekk

Ønskede kvalifikasjoner:

- Relevant høyere utdanning med gode akademiske resultater, og erfaring fra sentralforvaltning og/eller konsulentvirksomhet

- Dyp innsikt i samfunnsøkonomi og bedriftenes rolle i innovasjon og omstilling av næringslivet

- God metodekunnskap og evne til innsamling, bearbeiding og analyse av data, både på samfunnsnivå og for virksomhetsinterne analyser

- God forståelse for politiske prosesser i Norge og EU, særlig innen næringspolitikk og innovasjon, samt kjennskap til politisk påvirkningsarbeid

- Gode lederegenskaper og erfaring fra ledelse av analysearbeid

- Meget god skriftlig og muntlig fremstillingsevne

Vi tror dette er deg:

- Selvstendig og selvgående med god prioritering og gjennomføringsevne

- Ansvarsbevisst og nøyaktig, men god evne til å holde kontroll på flere parallelle arbeidsprosesser

- Evne til å utvikle og lede en strategisk viktig aktivitet i en kompleks organisasjonsstruktur

- Endringsorientert, øye for å se nye muligheter og samarbeidsformer

Vi tilbyr:

- Konkurransedyktige betingelser, gode forsikrings- og pensjonsordninger.

- Et arbeidsmiljø som verdsetter å tilbringe tid sammen i godt lag. Vi arrangerer minst èn årlig tur med hele Abelia, sommerfest, årskonferanse, julebord og spontane kulturbyggende arrangementer.

- På huset finnes det nettverk og muligheter for å treffe andre som dyrker like interesser. Det finnes blant annet grupper for trening, sykling, fotball, kor, fantasy premier league, kunst, padel - muligheten for å starte noe helt nytt finnes også.

- God lunsj i kantinen vår hver dag.

- Fleksibel arbeidsplass og mulighet til å legge opp egen arbeidshverdag.

- En berikende hverdag i et engasjert miljø som jobber for et digitalt og bærekraftig kunnskapssamfunn. Vi deler kunnskap og erfaringer, har humor i hverdagen og strekker oss langt for å gjøre hverandre gode.

- Du vil jobbe med sterk fagkompetanse i Næringslivets hus. Abelia har 35 medarbeidere, og NHO-fellesskapet består av cirka 700 kolleger.

- Stillingen gir mulighet for høy synlighet.