Abelia

Innhold

Viktig endring om dagpenger for spesialister

Nyhet, Politisk sak

Publisert

#205

Administrerende direktør i Abelia Øystein Eriksen Søreide. Foto: Ilja Hendel/Abelia

Arbeids- og sosialdepartementet foreslår å endre retten til dagpenger og opphold for spesialister utenfor EØS-området. Hensikten er å sikre at verdifull fagkompetanse ikke forsvinner ut av landet under covid-19-pandemien.

Spesialister fra land utenfor EØS mister dagpengerettigheter, og de kan heller ikke gis fornyet oppholdstillatelse som faglært i permitteringsperioden. Arbeids- og sosialdepartementet har derfor sendt ut på høring forslag til midlertidige endringer i dagpenge- og utlendingsforskriften.

Mange norske kunnskaps- og teknologibedrifter har ansatt spesialister som kommer fra land utenfor EØS-området, og er avhengig av deres spisskompetanse. Abelia har derfor gitt tydelige innspill til myndighetene og bedt om endringene som nå foreslås.  

- Vi er glade for dette gjennomslaget, som vil redusere risikoen for at næringslivet og våre medlemmer mister verdifull kompetanse. Norge trenger mer spisskompetanse, ikke minst innenfor IT, for å bygge internasjonal konkurransekraft, sier Øystein Eriksen Søreide, administrerende direktør i Abelia.

I høringsnotatet skriver departementet at "Norsk næringsliv trenger den spesialkompetansen som arbeidsinnvandrere innehar, og det vil kunne svekke konkurranseevnen til norske bedrifter hvis fagkompetansen forsvinner ut av landet under covid-19-pandemien".

Mange av Abelias medlemsbedrifter har ansatte fra land utenfor EU. Mange av disse er hentet inn fordi de tilbyr spisskompetanse som ikke finnes i Norge. Blant disse er app-selskapet Shortcut, som har spesialister fra 30 land i alle verdensdeler.

- Kampen om de beste hodene skjer på tvers av landegrenser, og vi må ofte ut av Norge for å hente den beste kompetansen.  Det er derfor viktig for hele den norske teknologibransjen at det legges til rette for høy jobbsikkerhet og gode rammebetingelser for utenlandske spesialister. For oss er alle ansatte en investering i fremtiden, men investeringen i utenlandske ansatte både innenfor visum/arbeidstillatelse, språkopplæring og tilvenning til norsk arbeidskultur er større enn for norskfødte ansatte. Uten muligheten til å ha utenlandske spesialister blant våre ansatte ville vi ikke vært i stand til å levere den typen digitale produkter vi lager for våre kunder, sier Marius Mårnes Mathiesen, CEO i Shortcut.

Arbeids- og sosialdepartementet skriver i høringsnotatet at det haster å få på plass endringene, og har derfor satt høringsfrist til fredag 8.mai.

Last ned høringsnotatet her.

Hei!

Hei!

Vil du få vårt ukentlige nyhetsbrev på e-post?

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: