Abelia

Innhold

  • Abelia
  • Vi må investere oss ut av krisen

Vi må investere oss ut av krisen

Nyhet, Kommentar

Publisert

#005

Administrerende direktør i Abelia Øystein Eriksen Søreide. Foto: Ilja Hendel/Abelia

Selv om landet nå er kraftig kriserammet, har vi ikke råd til at omstillingen fra en ressursbasert til en kunnskapsbasert økonomi stopper opp, skriver Øystein Eriksen Søreide.

Denne artikkelen er tidligere publisert i Dagens Perspektiv. 

Før Korona-viruset nådde våre grenser, stod Norge midt i en viktig omstilling. Fra en ressursbasert til en kunnskapsbasert økonomi. Selv om landet nå er kraftig kriserammet, har vi ikke råd til at denne omstillingen stopper opp. Tvert imot – vi må vi nå skape aktivitet som kan hjelpe oss ut av krisen og styrke norsk konkurransekraft på lengre sikt.

Dette krever investeringer i kunnskap, forskning, innovasjon og digitalisering.

Regjering og storting, godt hjulpet av partene i arbeidslivet, har den siste måneden jobbet døgnet rundt med å sikre at flest mulig bedrifter kan overleve på kort sikt. Tiltakene som har bidratt til reduserte kostnader, nødvendig kreditt og økt likviditet har vært viktige, og gitt et kriserammet næringsliv et lite pusterom. Dessverre bidrar tiltakene i liten grad til innovasjon, økt konkurransekraft og bedre omstillingsevne.

Vi kan ikke bare ‘holde hjulene i gang’, vi må også investere oss ut av krisen. Vi må fortsette den digitaliseringen krisen har satt i gang innen helse og skole, og vi må sørge for at industri- og tjenesteutvikling kommer ut av krisen med bedrifter som kan hevde seg i den internasjonale konkurransen. 

Forskning, utvikling og innovasjon

Samtidig som koronakrisen traff oss med full styrke, falt oljeprisen til sitt laveste nivå siden 2003. Gjennom krisen oppdager verden også at det er mulig å bruke mindre olje og gass. Som statsministeren uttalte i påsken: "Vi må raskere enn før legge til rette for nye jobber og bedrifter som kan erstatte oljeaktiviteten."

Derfor trenger vi nye næringer, og vi trenger norske oppstart- og vekstselskaper. Vi må investere og sikre at disse har tilgang på kapital og kompetanse som gjør dem i stand til å utvikle seg og vokse. Ikke minst må vi satse på forskning, utvikling og innovasjon. Det er mange næringer som kan bli "den nye oljen", og vi trenger flere ben å stå på. Det som er helt sikkert er at om skal vi oppleve nye eksporteventyr, ja da må det forskes betydelig mer.

Kompetanse

Det overordnede målet med den tvungne omstillingen vi nå møter, må være å gjøre norsk næringsliv mer bærekraftig, og rustet til å møte fremtidens verdensmarked. Tall fra NAV viser at blant de nå over 400.000 ledige og permitterte, er det en overvekt av ufaglærte som ikke har gjennomført videregående skole. Etter krisen er det en fare for at ufaglærte vil stå bakerst i køen, og ha større sannsynlighet for å ende opp som helt arbeidsledige. Det er derfor avgjørende at det satses på kompetanseheving i perioden fremover. Kompetansereformen må igangsettes snarest mulig, og sikre økt samarbeid mellom utdanningssektoren og næringslivet.  Dette vil kunne gi oss et nødvendig digitalt kompetanseløft.

Digitalisering

Noen har hevdet at vi de første 14 dagene med hjemmekontor fikk til mer digitalisering av norsk arbeidsliv enn det som har skjedd de siste 14 årene. Løsninger for digital samhandling er tatt i bruk med hurtigtogsfart. Denne utviklingen må vi bygge videre på.

Abelias omstillingsbarometer har vist at Norge ligger relativt langt fremme på digitalisering av offentlig sektor. Skatteetaten og Lånekassen er gode eksempler på dette. Samtidig har Covid 19-krisen avdekket et stort digitalt etterslep på andre områder, ikke minst innen helse- og omsorgssektoren.

Investering i utbygging av veier og broer er viktige motkonjunkturtiltak nå, men investeringer i digital infrastruktur er minst like viktig – og fremtidsrettet. For Norge trenger en effektivisering av velferdsstaten, og v må få mer ut av hver skattekrone. Det kan kun skje gjennom bruk av ny teknologi, og et godt samspill mellom offentlig sektor og privat næringsliv blir avgjørende.

Vi må øke investeringene i moderne telekom-infrastruktur, og vi må få et betydelig raskere tempo i offentlige anskaffelser av digitale løsninger.  Ikke minst må hovedregelen i offentlige digitaliseringsprosjekter være at man tar i bruk løsninger som allerede er tilgjengelige i markedet, i stedet for at offentlige etater insisterer på å utvikle løsningene selv. De siste ukene har vi sett mange eksempler på bedrifter som leverer digitale og innovative helsetjenester, for eksempel knyttet til digital hjemmeoppfølging og behandling.  Disse må i større grad få slippe til. Dette vil ikke bare hjelpe den pågående situasjonen, men det vil gi bedriftene uvurderlig erfaring og gode referanser på vei ut i et internasjonalt eksportmarked. 

Vi står i en krise, men omstilling er uunngåelig. Derfor er investering i kunnskap, teknologiutvikling og digitalisering både nødvendig og vel anvendte penger.

Hei!

Hei!

Vil du få vårt ukentlige nyhetsbrev på e-post?

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: