Økt satsing på digitalisering i skolen

Nyhet, Politisk sak, Kommentar

Publisert

Administrerende direktør i Abelia Øystein Eriksen Søreide, leder for utdanning og forskning i Abelia, Ingrid Somdal-Åmodt Vinje og Styreleder Forum for Fagskoler og Forum for Friskoler, Knut Erik Beyer-Arnesen. Foto: Ilja Hendel/Abelia

Administrerende direktør i Abelia Øystein Eriksen Søreide, leder for utdanning og forskning i Abelia, Ingrid Somdal-Åmodt Vinje og Styreleder Forum for Fagskoler og Forum for Friskoler, Knut Erik Beyer-Arnesen. Foto: Ilja Hendel/Abelia

Regjeringen la i dag frem revidert nasjonalbudsjett. Blant tiltakene er 140 millioner til digitalisering av skolene, 5,5 millioner kroner til økt kunnskap om digitalisering i skolen, 4000 nye studieplasser, og 1000 nye fagskoleplasser. - Her er det mye å rope hurra for, sier administrerende direktør i Abelia, Øystein Eriksen Søreide.

Abelia vil løfte frem to viktige forslag for digitaliseringen av skolen. Det ene er en økt bevilgning på 60 millioner kroner til innkjøp av digitale læremidler i forbindelse med virusutbruddet. Abelia har over lenger tid etterspurt insentiver til investering i digitale læremidler og mener dette er et godt skritt i riktig retning. Samtidig bør man her være obs på at dette er et midlertidig tiltak. Investering i digitale læremidler bør ikke forstås som en engangsøvelse og vi etterspør derfor langsiktige tiltak i tråd med satsningen på økt kunnskap om digitalisering i skolen.  

- Vi er også godt fornøyd med en økt bevilgning på 80 mill. kroner til tiltak i kommuner og friskoler som opplever utfordringer med overgangen til digital undervisning i forbindelse med virusutbruddet. Midlene kan benyttes til digital infrastruktur, fellesløsninger og kompetansetiltak, sier administrerende direktør i Abelia, Øystein Eriksen Søreide.   

Også her er langsiktige grep nødvendige, og dette er en mulighet til en reell satsning ved å få IKT som fag og profesjonsfaglig digital kompetanse inn som et krav i lærerutdanningene, samt at det tilbys i etter- og videreutdanning.  

Kunnskapsdepartementet har også satt av 5,5 mill. kroner til tiltak som skal bidra til økt kunnskap om digitalisering i skolen.  

- Vi har i dag begrenset kunnskap om bruk av digitale læremidler, elevenes digitale ferdigheter og hvordan digitalisering påvirker oppveksten til de unge. Derfor er det viktig at vi systematiserer og gjennomgår erfaringene vi har gjort oss de siste månedene, og får på plass et godt kunnskapsgrunnlag for hvordan digitaliseringen i skolen påvirker både på individ- og systemnivå, sier Søreide.  

Utdanningsløftet 2020 inkluderer blant annet 4000 nye studieplasser innen høyere utdanning, og 1000 nye innen høyrere yrkesfaglig utdanning. For norsk næringsliv er det særs viktig at det settes ut 1500 nye studieplasser til teknologi og realfag, samt at de finansieres ut hele studieløpet.  

-Her er det mye å rope hurra for! Regjeringen har satt opp tempo når det gjelder digitalisering av skolenDen teknologiske utviklingen, kompetanseframskrivninger og dagens mangel på kompetanse tilsier at dette behovet ikke vil bli mindre de kommende årene. Da er det prekært at det satses langsiktig, sier Søreide. 

Her er noen av de viktigste tiltakene fra revidert nasjonalbudsjett 2020 for Læringslivet: 

Tilskudd til innkjøp av digitale læremidler 

Det foreslås å øke bevilgningen med 60 millioner kroner til innkjøp av digitale læremidler i forbindelse med virusutbruddet.  

Støtte til digital undervisning i kommuner 

Det foreslås å øke bevilgningen med 80 millioner kroner til tiltak i kommuner som har utfordringer med overgangen til digital undervisning i forbindelse med virusutbruddet. 

Antallet studieplasser innen IKT justeres for å dekke behovet 

Det foreslås å øke bevilgningen med 196,2 millioner kroner i 2020, tilsvarende økt opptak på om lag 4 000 flere studenter. Om lag 1 500 studieplasser vil gå til matematisk-naturvitenskapelige fag med vekt på informatikk og teknologiske fag med vekt på IKT. 

1000 nye fagskoleplasser 

1000 nye studieplasser i høyere yrkesfaglig utdanning. Det foreslås å øke bevilgningen med 36,8 mill. kroner, for å opprette 1000 nye toårige studieplasser i høyere yrkesfaglig utdanning.  

Lurer du på noe? Kontakt meg gjerne:

Hei!

Hei!

Vil du få vårt ukentlige nyhetsbrev på e-post?

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: