Abelia

Innhold

Teknologi- og grunderselskaper kan falle utenfor krisepakke

Nyhet, Politisk sak

Publisert

#205

Administrerende direktør i Abelia Øystein Eriksen Søreide. Foto: Ilja Hendel/Abelia

Abelia har bedt regjeringen sikre at den varslede låne- og garantiordningen treffer gründerbedriftene, og foreslår nye tiltak for å redde oppstart- og vekstbedriftene.

Det skal etableres en statlig låne- og garantiordning på til sammen 100 milliarder kroner, hvor halvparten skal gå til å støtte små- og mellomstore bedrifter.  Med tradisjonell utlånspraksis, som gjerne krever pant i fast eiendom eller anleggsmidler, risikerer titusener småbedrifter å falle utenfor ordningen.

- Låne- og garantiordningen er et godt og nødvendig tiltak, men det er avgjørende at dette også treffer oppstart- og teknologiselskaper. De fleste av disse bedriftene har prekære likviditet- og kapitalbehov, samtidig som de mangler fysiske verdier bankene kan ta pant i. Dette må innrettingen ta høyde for, slik at vi ikke mister disse bedriftene som er avgjørende for Norges innovasjonsevne og konkurransekraft, sier Øystein Eriksen Søreide, administrerende direktør i Abelia.

Abelia ber regjeringen sørge for at låne- og garantiordningen for SMBer inneholder følgende tiltak:

Likviditet og egenkapital:

  • Selskapene er avhengige av å lønne ansatte for å sikre fortsatt drift. Garanti- og låneordninger må ikke begrenses til bedrifter med fysiske verdier å ta pant i.
  • Øke muligheten for investeringsfradrag i oppstartsbedrifter og vekstbedrifter (5 år eller yngre) fra 1 million NOK til 10 millioner NOK i 2020 for å motivere for å motivere engleinvestorer og andre investorer til ikke å forlate markedet.
  • Regjeringen bør vurdere å endre innretningen av opsjonsbeskatningen nå. Dette vil gi gründerselskapene muligheten til å beholde kompetansen også etter krisen.

Innovasjon Norge:

  • Innovasjon Norge må øke øvre ramme på kommersialiseringsstøtte til 1,5 MNOK for å kompensere for manglede tilgang til kapital fra engleinvestorer.
  • Innovasjon Norge må kunne gi tilskudd til enkeltselskap uavhengig av hva de har mottatt tidligere.
  • Innovasjon Norge må pålegges å stoppe innkreving av renter og avdrag.

Kontantutbetaling til gründerbedrifter:

  • For å sikre umiddelbar tilflyt av kapital til gründerbedriftene bør regjeringen vurdere en engangsutbetaling til gründerbedrifter.

Offentlige anskaffelser:

  • Det offentlige må utnytte sin makt som innkjøper og garantere at igangsatte anskaffelser og kontrakter gjennomføres så langt det er mulig. Det bør vurderes bruk av unntaksbestemmelsene i anskaffelsesregelverket.

Langsiktige tiltak:

For å unngå investortørke bør regjeringen sikre at vi også i fremtiden har et mangfoldig og sterkt marked for egenkapital, herunder profesjonelle eiermiljøer som venturekapitalfond. Videre må det sikres kapitaltilgang til vekst ved å vurdere å oppkapitalisere Investors fond-i-fond mandat og/eller matchingordning. Det viktigste er at vi kommer ut av krisen med samme innovasjon- og konkurransekraft som vi endelig var på vei til å få etter mange år med kapitaltørke i Norge.

 Last ned Abelias brev til finansminister Jan Tore Sanner og næringminister Iselin Nybø  her

Hei!

Hei!

Vil du få vårt ukentlige nyhetsbrev på e-post?

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: