Abelia

Innhold

Krisepakke 3: innovasjon og næringsutvikling

Nyhet, Politisk sak

Publisert

#205

Leder for innovasjon og næringsutvikling i Abelia Eline Oftedal. Foto: Abelia/Ilja Hendel

Stortinget og regjeringen er i gang med viktige tiltak for innovasjon i hele næringslivet. Her er siste innovasjonsnytt fra stortinget.

#205

- Vi opplever at både storting og regjerning tar situasjonen for de unge innovative næringsmiljøene på alvor, sier administrerende direktør i Abelia Øystein Eriksen Søreide. Foto: Ilja Hendel/Abelia

- Vi opplever at både storting og regjerning tar situasjonen for de unge innovative næringsmiljøene på alvor. Et godt innovasjonsmiljø som skaper bedrifter og arbeidsplasser består av mer enn gründere. Det er litt som en toppidrettsutøver - hele støtteapparatet må være på plass for å få de beste prestasjonene, sier administrerende direktør i Abelia, Øystein E. Søreide

 Innovasjonssystemer

For Abelia er økosystemet for innovasjon viktig. Det er der mange av morgendagens bedrifter skapes.

- Derfor er det viktig at disse er med oss ut av krisen, og at vi klarer å bevare og utnytte de strukturene vi har bygget opp. Vi må satse på fellestiltak som har vist seg å ha en god effekt på arbeidsplasser, verdiskaping og eksport. Aktørene i et innovativt økosystem er eksempelvis  forskningsaktører, gründere og oppstartsbedrifter, etablert næringsliv, investorer og det offentlige.

Tiltak for innovasjon i krisepakke 3

Her er noen av tiltakene i den siste instillingen fra stortinget.

  • Forskningsaktører: 250 mill over Norges forskningsråd til næringsrettet forskning (nnovasjonsprosjekt i næringslivet-programmer og ordninger, IPN).
  • Gründere og oppstartsbedrifter: Stortinget ber regjeringen komme med forslag til ny modell for opsjonskatteordningen i revidert nasjonalbudsjett. Mange av tiltakene i regi av Invasjon Norge og klyngen treffer gründere og oppstartsbedrifter godt.
  • Etablert næringsliv: økte bevilgninger til næringsrettet forskning hvor bedrifter er kontraktspart (IPN).
  • Kapitaltilgang: Investinor får 1 milliard kroner. Stortinget ber regjeringen vurdere om rammene bør økes ytterligere. Investinor skal forvalt pre-såkornfond, som tidligere har blitt forvaltet av Innovasjon Norge, og har et nytt mandat for fond-i-fond-investeringer.
  • Infrastruktur: Næringsklynger får økte bevilgninger med 50 mil. kroner.
  • Statlige aktører: Bevilgningen til innovasjonstilskuddsordningen økes med 100 millioner kroner. Det ble bevilget betydelig midler til fylkeskommuner i krisepakken. Fylkene har en viktig rolle når det gjelder å bidra med mobiliserende og kvalifiserende næringsutvikling.

 I tillegg til krisepakken for oppstarts- og vekstselskaper ble også rammene for kompensasjonsordningen for virksomheter med stort inntektsbortfall som følge av virusutbruddet behandlet.  For mange av våre medlemmer blir innretningen på kompensasjonspakken viktig.

Aktivt storting

Anmodninger er når stortinget ber regjeringen komme tilbake til med forslag på enkeltsaker. Finanskomiteen i Stortinget lagt frem en innstilling med mange anmodninger. Flere av disse vil kunne ha betydning for økosystemet for innovasjon.

- Som kunde har det offentlige store muskler. Det er viktig for hele det private næringslivet. Derfor er vi glad for at stortinget ber regjeringen vurdere kommunenes rolle i fase 3 av tiltakspakkene, og komme tilbake til dette senest i revidert nasjonalbudsjett 2020, sier leder for innovasjon og næringsutvikling i Abelia, Eline Oftedal.

Det er andre anmodninger som vil kunne bidra til å stimulere forskningsaktørene:

  • Petromaks 2 med 50 mill. kroner, fra 195 mill. kroner til 245 mill. kroner. Den økte støtten skal gå til prosjekter som reduserer klimagassutslipp og som bidrar til å utnytte de norske petroleumsressursene optimalt.
  • Økt bevilgningene til Demo2000 med 80 mill. kroner. Den økte støtten skal prioriteres til bærekraftig utvinning av ressursene, herunder kvalifisering av nullutslippsteknologi, og sikre langsiktig konkurransedyktig og fortsatt lønnsomhet i norsk oljenæring.
  • Stortinget ber regjeringen vurdere bevilgninger knyttet til forskning og utvikling, samt satsinger som kan underbygge det grønne skiftet.

Lurer du på noe? Kontakt meg gjerne:

Hei!

Hei!

Vil du få vårt ukentlige nyhetsbrev på e-post?

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: