Abelia

Innhold

  • Abelia
  • Koordinering av frivillige bidrag i krisetid

Koordinering av frivillige bidrag i krisetid

Nyhet, Medlemscase

Publisert

#205

Foto: John Schnobirich

Mange har ønsket å bidra som frivillige de siste ukene, og flere kommuner har tatt i bruk nye verktøy for å koordinere frivillige bidrag. – Mange er opptatt av kvalitetssikring, og å komme raskt i gang, forteller prosjektleder i Friskus Ingrid Hevrøy Rabben.

Rabben kan fortelle at mange nå har tatt i bruk verktøyet på en ny måte. 

– Det ble ekstra viktig å kvalitetssikre og kvalifisere alle de “nye frivillige”, slik at man kan være trygge på at de som ber om hjelp får dette fra personer som har tilstrekkelig kompetanse, og som har satt seg inn i smittevernreglene. 

– Samtidig som vi skal hjelpe og bidra der vi kan, må man også passe på at vi ikke tar med oss smitte til de vi hjelper. 

Hun mener det er positivt at kommunene tar styring på hvordan oppdragene gjennomføres i kommunal regi, og anbefaler at kommunene har en rød tråd i kommunikasjonen ut mot innbyggere. 

– Vær tydelig på “hvordan kan jeg melde behov for hjelp?”, og “hvordan kan jeg bidra som frivillig?”. Bruk flyers og illustrasjonsbilder som er enkelt forklarende, og kommuniser spesielt tydelig i forbindelse med smittevernreglene, sier hun. 

- Tenk nytt

Samtidig som mange står midt oppe i det ukjente, oppfordrer Rabben alle til å tenke nytt. Dette er en gylden mulighet til å tenke langsiktig, forteller hun. 

– Det vil etterhvert komme en dag etter pandemien, så det er lurt å tenke langsiktig. Hvordan vil dere gjøre det enkelt for alle å være sosiale, aktive og inkluderte i sine lokalmiljø etter korona-pandemien? Bruk erfaringene fra den spesielle situasjonen vi står oppe i nå, og se mulighetsrommet som ligger i det å samle innbyggere og resten av kommunen i en digital kommunikasjonsplattform for aktivitet og frivillighet fremover. 

Slik digitalisering har skjedd i ekspressfart under koronakrisen. Rabben mener dette åpner opp for positive effekter i etterkant av krisen, siden kommunene raskt får tatt i bruk ny teknologi og kommunisert med innbyggere. 

Videre er det lurt å fordele oppgavene mellom flere, sier hun.

– Man bør være flere som samarbeider i kommunen. Man sitter gjerne på hjemmekontor og er isolert fra hverandre, og da er det en stor nytte og trygghet i å kunne samarbeide med flere om disse oppgavene. Sammen kan det være gøy å tenke nytt, og det er en gylden mulighet til å samarbeide på tvers av kommunen og frivillige organisasjoner. 

I tillegg mener hun det er viktig å sette seg konkrete mål.

– Sørg for forankring i toppledelsen i kommunen. Sett dere konkrete mål for implementeringsperioden, og avgrens gjerne mot en konkret målgruppe - for eksempel eldre eller personer i risikogrupper, som har vanskeligheter med å komme seg på butikken. Hva vil dere oppnå, hvordan vil dere oppnå dette, hvem skal gjennomføre og når skal det gjennomføres?

Å ha tenkt gjennom disse punktene mener hun vil gjøre koordineringen av de frivillige bidragene lettere, samtidig som det vil forenkle samarbeidet når pandemien er over. 

Og for de som synes å starte opp med ny teknologi kan være skummelt og krevende, forteller hun at man aldri er alene om oppgaven.

– Vi har tett dialog med prosjektledere og andre som har fått i oppgave å koordinere frivillighet, og gir opplæring, støtte og veiledning der det er behov, så vi er tett på underveis i prosjektet - det er ingenting å frykte! avslutter hun. 

Lurer du på noe? Kontakt meg gjerne:

Hei!

Hei!

Vil du få vårt ukentlige nyhetsbrev på e-post?

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: