Abelia

Innhold

Bred enighet om ny krisepakke

Nyhet, Politisk sak

Publisert

Stortingsbygningen i Oslo.

Et bredt flertall på Stortinget ble 31. mars enige om en ny krisepakke for næringslivet. Pakken inneholder blant annet støtte til regjeringens kompensasjonsordning, flere milliarder til kommunene og fremskynding av flere grønne investeringer.

- Vi opplever at en god pakke har blitt vesentlig forbedret i Stortinget. De har satt tiltakene inn i en større sammenheng, som gjør at de bedre svarer på kortsiktige og langsiktige utfordringer i næringslivet., sier Øystein Eriksen Søreide, administrerende direktør i Abelia. 

Partiene enige om en pakke for grønne investeringer som inkluderer blant annet havvind og karbonfangst/lagring. 

- Dette er bra, fordi det er forsknings- og utviklingsintensive prosjekter som vil bidra til å holde hjulene i gang i sentrale deler av norsk kunnskapsindustri. Her er det en rekke flere prosjekter som bør igangsettes. For å skape aktivitet på kort sikt, men ikke minst for å sikre Norges fremtidige innovasjonskraft og omstillingsevne, sier Søreide. 

- Abelia vil i dagene og ukene som kommer fortsette vår tette dialog med politikerne og embetsverket for å sikre at det kommer aktivitetspakker og at det investeres i nødvendig kompetanse. Blant annet trenger vi nå ekstraordinære grunnbevilgninger til forskningsinstituttene, ytterligere tiltak for å sikre tilgang på kapital og flere tiltak om holder hjulene i gang, sier Søreide. 

Stortinget er enige om blant annet følgende tiltak: 

 • Stortinget støtter regjeringens kompensasjonsordning, på 20 milliarder i måneden ut mai (detaljene for kompensasjonsordningen presenteres av regjeringen på fredag.)
 • Stortinget ber regjeringen fremskynde en investeringsbeslutning for karbonfangst- og lagring og presentere dette senest statsbudsjettet 2021, samt sette i gang utredningen av karbonfangst for forbrenningsanleggene i Bergen, Trondheim og Stavanger.
 • Stortinget ber regjeringen komme tilbake i revidert budsjett med flere klimatiltak for norsk sokkel, og tiltak for å få i gang utviklingskontrakter for nullutslipps hurtigbåter.
 • Regjering må komme tilbake til Stortinget med finansieringsmodell for å sikre utbygging og realisering av havvind.
 • Stortinget øker rammen til kommunene med 3,75 milliarder, og den fylkeskommunale rammen med 1 milliard kroner.
 • Stortinget øker bevilgningen til innovasjonstilskuddsordningen med 100 millioner kroner
 • Det setter av 1 milliard kroner til vedlikeholdsarbeid i offentlig sektor for å holde hjulene i økonomien i gang.
 • Stortinget ber også om at regjeringen starter prosessen med å gjøre klar til anbud på en rekke offentlige prosjekter.
 • Miljøteknologiordningen økes til 750 millioner kroner.
 • Øke rammen i kompensasjonsordningen for kultur, idrett og frivillighet med 100 millioner kroner.
 • 1 milliard av studentenes ekstra lån gjøres om til stipend.
 • Stortinget ber regjeringen komme tilbake med et forslag om en ny modell for opsjonsbeskatning for oppstartsselskap i RNB 2020

- Sammen med aktører som Forskningsparken og StartUpLab har Abelia argumentert for at en endret opsjonsordning er et virkemiddel for å spare utgifter, unngå permitteringer og  sikre langsiktig verdiskaping. Det er vi selvsagt glade for å ha nådd frem med, sier Søreide. 

Les mer om Stortingets vedtak her

Hei!

Hei!

Vil du få vårt ukentlige nyhetsbrev på e-post?

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: