Norge står ovenfor et enormt omstillingsbehov i årene som kommer. Teknologinæringen vår er en essensiell del av løsningen på problemet. På denne siden vil du finne innsikt om næringens nåværende viktighet, historisk vekst og fremtidsutsikter. 

Foto: Ilja C. Hendel

Norges viktigste vekstnæring

Den nye nøkkeltallsrapporten viser at IT-sektoren er en viktig vekstnæring i Norge. Næringen bidrar til økt produktivitet og verdiskaping i hele den norske økonomien.

Norsk IT-sektor..

🌆 ..består av drøyt 10 000 bedrifter.

👩‍💻 ..sysselsetter nær 106 000 mennesker. Antallet vokser over hele landet, og sysselsettingen vokser raskere enn noen annen næring.

💰 ..står for en årlig verdiskaping på 170 milliarder kroner. Verdiskaping per ansatt er 1,6 millioner kroner, noe som er høyere enn for eksempel industri, varehandel, bygg/anlegg og transport/reiseliv.

📡 ..har IT-drift, systemutvikling og telekom som de tre største næringskategoriene.

🌐 ..er liten sammenliknet med andre land og vi importerer stadig mer IT-tjenester enn vi eksporterer.

👩‍🎓 ..har behov for flere IT-folk, dette pekes på som det største hinderet for videre vekst.

🧾️ Relevante artikler:

Hei!

Hei!

Vil du få vårt ukentlige nyhetsbrev på e-post?

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: