Norge står ovenfor et enormt omstillingsbehov i årene som kommer. Teknologinæringen vår er en essensiell del av løsningen på problemet. På denne siden vil du finne innsikt om næringens nåværende viktighet, historisk vekst og fremtidsutsikter. 

Foto: Ilja C. Hendel.

Ikke medlem?

Les mer om hvilke fordeler din virksomhet vil få som medlem i Abelia

Norsk IT-sektor..

🌆 ..består av nær 11 000 bedrifter.

👩‍💻 ..sysselsetter over 107 000 mennesker. Antallet vokser over hele landet, og sysselsettingen vokser raskere enn noen annen næring.

💰 ..står for en årlig verdiskaping på drøye 180 milliarder kroner. Verdiskaping per ansatt er 1,7 millioner kroner, noe som er høyere enn for eksempel industri, varehandel, bygg/anlegg og transport/reiseliv.

📡 ..har IT-drift, systemutvikling og telekom som de tre største næringskategoriene.

🌐 ..er liten sammenliknet med andre land og vi importerer stadig mer IT-tjenester enn vi eksporterer.

👩‍🎓 ..har behov for flere IT-folk, dette pekes på som det største hinderet for videre vekst.

🧾️ Relevante artikler: