Teknologivalget

Vi er på vei inn i valgkampens siste fase, og målingene tyder på at vi får et regjeringsskifte. Jeg skal ikke spå endelig utfall, men det som er helt sikkert er at kommende regjering får nok av utfordringer de neste fire årene.

Norge trenger nye arbeidsplasser, nye inntekter og økt konkurransekraft. Samtidig som vi skal løse store samfunnsutfordringer, knyttet til blant annet klima og helse.

Bruk av teknologi og norsk teknologinæring er avgjørende for at vi skal lykkes.

Derfor er resultatene fra Abelias Omstillingsbarometer, som offentliggjøres i dag, nedslående lesning. Rapporten viser hvor godt Norge gjør det sammenliknet med andre land. Innen teknologi og digitalisering peker pilene gjennomgående feil vei for Norge. Vi mister topplassering på internettilgang – og hastighet, og vi går tilbake på teknologi og digitalisering både i bedriftene og i befolkningen.  Norsk IKT-sektor er fortsatt liten, og mange land har tatt oss igjen når det kommer til investeringer og bruk av muliggjørende teknologi. 

Den negative utviklingen er et resultat av manglende politikk og ambisjoner.  Derfor trenger Norge en vekstplan for teknologinæringslivet. En plan som setter høye og konkrete mål for hvordan Norge skal øke sin konkurransekraft og løfte en næring som er avgjørende for å skape bærekraftig vekst i norsk økonomi.

Det er særlig tre områder som må adresseres:

  • Kompetanse. All omstilling, innovasjon og verdiskaping begynner med kunnskap. Norge henger stadig lengre etter i tilgangen til den nødvendige digitale spisskompetansen som skal til for å sikre norsk verdiskaping. Vi trenger å øke antallet nyutdannede innen IKT-spisskompetanse, få på plass insentivordning for investering i livslang læring, og vi må forenkle importmulighetene for kvalifisert arbeidskraft.
  • Data. Dataøkonomien står i 2020 for 100.000 arbeidsplasser, men potensialet er betydelig større. Data er råvaren i en kunnskapsøkonomi, men også i moderne forvaltning av naturressurser. Skal vi kunne bruke muliggjørende teknologier i alt fra industriproduksjon til velferdstjenester, og fra presisjonslandbruk til programvareutvikling, så er vi avhengige av gode rammer for innhenting, bruk og foredling av data.
  • Infrastruktur. Norge må ta steget inn i gigabitsamfunnet. Norsk ekominfrastruktur taper terreng både på tilgang og hastighet sett opp mot våre europeiske naboer. Fortsatt er mange både virksomheter og husholdninger i Norge digitalt ekskludert. Skal vi holde oss konkurransedyktige i fremveksten av nye arbeidsplasser i næringslivet og med en innovativ offentlig tjenesteyting er vi avhengig av en fremtidsrettet infrastruktur. Alle fastlandsbedrifter i Norge må ha mulighet til å få gigabittilkobling til internett.

Uansett utfallet av valget 13. september – Norge trenger en ambisiøs vekstplan for teknologinæringen.

Denne kommentaren sto på trykk i Finansavisen 16. august 2021

Lurer du på noe? Kontakt oss!

Fant du det du lette etter?

Fant du det du lette etter?

Gi oss gjerne en kommentar i tillegg - hvordan kan vi forbedre oss? Du er anonym med mindre du oppgir din e-postadresse slik at vi kan kontakte deg.

Takk for kommentaren!

Kommentar sendt