Fremtidsrettede arbeidsgivere

Publisert

Hva kan du som arbeidsgiver gjøre for å sikre deg rett kompetanse framover, tiltrekke deg de beste og beholde de du har? Anders Dysvik har ledet Abelias ekspertutvalg for fremtidsrettede arbeidsgivere. Se opptak av lanseringen her.

Utvalgets funn

Se Anders Dysvik presentere ekspertutvalgets funn.

Panelsamtale om funnene

Se Kaia Tetlie, Christine Grape, Øystein Søreide og Christian Pedersen diskutere problemstillinger knyttet til funnene.

Arbeidsgiver og arbeidstakers perspektiv

Se Cecilie Heuch fra Telenor og Knut Aarbakke fra NITO diskutere arbeidsgiver og arbeidstakers perspektiv.

Q&A

Se Øystein Søreide, Cecilie Heuch, Knut Aarbakke og Anders Dysvik besvare spørsmål fra seerne.