FINs innspill til forslag til endringer i FORNY og lokale prosjektmidler

FIN er positiv til hovedelementene om å gi FoU-institusjonene økt ansvar, men bekymret for at dette nå på kort sikt går på bekostning av forutsigbarhet og langsiktighet for de som skal utøve TTO-funksjonen samt opparbeidet kompetanse og kvalitet i kommersialiseringsprosessene.

Budsjettbehovet for en troverdig satsing på kommersialisering fra offentlig finansiert forskning for å møte Norges behov for omstilling, verdiskaping og etablering av nye næringsområder, er vesentlig større enn dagens FORNY-program. En forutsetning for å innføre forslaget, må være å øke budsjettet allerede i statsbudsjettet for 2023.

Les hele FINs innspill her

Last ned