Innspill til forslag til endringer i finansieringssystemet for TTO-funksjoner

FFA er enig i departementets forslag om å videreutvikle ordningen fra lokale prosjektmidler i FORNY og etablere en finansieringsordning som fortsatt ivaretar TTO-funksjoner og stimulerer til økt kommersialisering fra offentlig finansiert forskning.

Last ned