Høringsbrev fra FFA: "Finansiering av universitet og høyskoler"

FFA mener det er positivt at utvalget anbefaler å beholde resultatindikatoren for doktorgrad. FFA er derimot bekymret for utvalgets anbefalinger om å fjerne publiseringsindikatoren.

Konsekvenser av finansieringsutvalgets anbefalinger må vurderes for å sikre at endringer i finansieringssystemet for universiteter og høyskoler ikke gir utilsiktede effekter i de andre sektorene og svekker det samlede forskningssystemets effektivitet i å oppfylle samfunnsoppdragene.

Det er også avgjørende for instituttene at utdanningsinstitusjonene holder høy kvalitet og god relevans i utdanningen slik at instituttsektoren og alle deler av arbeidslivet kan rekruttere høyt kvalifiserte kandidater.

Les hele høringsbrevet til FFA her

Last ned