Forskning for omstilling må ikke settes på vent – det har ikke Norge tid eller råd til

FFA anmoder Stortinget om å gi Kunnskapsdepartementet og Forskningsrådet fullmakt til å kunne omdisponere midlertidig mellom bevilgninger gitt på ulike poster og kapitler, men slik at forbruket over flere år innen hver post og kapittel er i henhold til Stortingets vedtak og formål.

FFA har forståelse for regjeringens behov for omprioriteringer i en situasjon med mange og store samfunnsutfordringer som skal løses. Da er det avgjørende at det ikke kuttes i prosjekter som kan løse noen av de krisene man står i. Det er nå jobben skal gjøres med å sikre fremtidens arbeidsplasser, verdiskaping og konkurransekraft og kutte utslippene med 55% i 2030 og mot netto null i 2050. Ocean Space Centre er viktig for å lykkes med den jobben.

Les hele høringsbrevet her

Last ned