Abelia

Innhold

Yrkesforbud for utenlandske lærere svekker norsk næringsliv og verdiskaping

Kommentar, Utdanning

Publisert

#005

Håkon Haugli, administrerende direktør i Abelia. Foto: Esben Johansen.

Regjeringen foreslår yrkesforbud for utenlandske lærere i internasjonale skoler. Det vil ramme norsk næringsliv og forskning som er avhengig av eksperter fra andre land for å være konkurransedyktige.

Kommentaren var først publisert i Aftenposten. Den er skrevet av Hans Petter Blokkum i Kongsberg Gruppen, Morten Fon i Jotun, Alexandra Bech Gjørv i SINTEF og Håkon Haugli i Abelia

 Kunnskapsdepartementet har sendt et høringsforslag der lærere som kommer fra land utenfor EU og EØS, må bo to år i Norge før de kan få politiattest. Uten politiattest kan de ikke jobbe som lærer ved internasjonale skoler i Norge. I praksis er dette yrkesforbud for lærere fra land som USA, Australia og snart Storbritannia.

Lærere på internasjonale skoler har en internasjonal karriere, og 80-90% rekrutteres fra land utenfor Norge. De bringer med seg internasjonal erfaring som er avgjørende for å sikre den høye kvaliteten som forventes av internasjonale skoler. En undersøkelse blant de 19 internasjonale skolene i Norge viser at over 40% av lærerne ikke kunne ha blitt ansatt med de forslåtte bestemmelsene. Etter Brexit øker tallet til 62%. Forslaget vil med andre ord svekke de internasjonale skolenes mulighet til å holde kvaliteten barn og foreldre forventer.

Internasjonale skoler utøver et viktig samfunnsoppdrag. Norsk næringsliv konkurrerer i en global økonomi og er avhengig av ekspert­kompetanse fra et internasjonalt arbeidsmarked for å være konkurransedyktig. Eksperter med en internasjonal karriere er avhengig av tilbud om internasjonal skole for sine barn. Da kan barna deres følge samme skolesystem uavhengig av hvilket land de bor i til enhver tid. Internasjonale undersøkelser viser at tilbud om internasjonale skoler for barnefamilier er den viktigste faktoren ved valg av arbeidssted.

Hvis ikke Norge kan tilby internasjonale skoler av høy kvalitet risikerer vi at eksperter velger å bruke sin kompetanse i andre land, som Sverige og Danmark der tilsvarende yrkesforbud ikke eksisterer. Dette vil svekke konkurranseevnen til norske bedrifter som Equinor, Kongsberg Gruppen, DNV GL og Jotun med lavere verdiskapning som resultat. I tillegg vil det ramme norske universiteter og forskningsinstitutter sin evne til å tiltrekke seg internasjonale forskere og professorer.

De internasjonale skolene er selvsagt opptatt av at deres elever skal ha en trygg og god skolehverdag, og støtter kravet om politiattest. Det løses ved at utenlandske politiattester godkjennes, også fra land utenfor EØS. Dette har vist seg å fungere godt.

Forslaget om yrkesforbud for lærere fra land utenfor EU og EØS som skal undervise i internasjonale skoler er forslag til en løsning på et problem som ikke eksisterer, og hvor det allerede foreligger et godt fungerende regelverk som ivaretar tryggheten for barna. Denne løsningen bidrar også til å styrke norsk næringsliv sin konkurransekraft og sikre verdiskapningen og velferden i Norge. Vi anbefaler derfor regjering å gjøre et unntak for internasjonale skoler og barnehager, og i stedet benytte seg av dagens velfungerende løsning med godkjenning av utenlandske politiattester.

Hei!

Hei!

Vil du få vårt ukentlige nyhetsbrev på e-post?

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: