Abelia

Innhold

Storberget-utvalgets forslag rammer barnehagemangfoldet

Nyhet

Publisert

Onsdag denne uken la et utvalg ledet av statsforvalter Knut Storberget frem sitt forslag til en ny finansiering av private barnehager. NHO og Abelia mener forslaget skaper uforutsigbarhet, og frykter at dagens velfungerende modell ødelegges.

Utvalgets flertall foreslår en modell hvor kommunene gis større frihet til å styre sektoren enn i dag. Modellen åpner blant annet for å gjøre lokale tilpasninger til dagens nasjonale regler. Dette innebærer at kommune kan utforme egne lokale regler for finansering av private barnehager.

– Dagens gode barnehagetilbud skyldes at vi har hatt et godt og forutsigbart samarbeid mellom det offentlige og private barnehageutbyggere. Takket være et godt, privat tilbud har vi nå en barnehagedekning der familier over hele landet har tilgang på et godt og variert tilbud. Dette forslaget går veldig langt og innebærer i realiteten en demontering av barnehageforliket og modellen vi har hatt frem til i dag, sier Ole Erik Almlid, administrerende direktør i NHO.

Abelia-medlemmene Frelsesarmeen-barnehagene og Espira er redd for at forslagene fra Storberget-utvalget vil føre til at retten for foreldre til å velge den barnehagen som de mener er best for sine barn blir klart svekket. 

Det er fordi utvalget foreslår å fjerne rettigheten til statlig tilskudd og i større grad la det være opp til kommunen å bestemme hvem som skal få tilskudd. Kommunen skal også kunne fylle opp de kommunale barnehagene før de ikke-kommunale – dersom det er overkapasitet. Resultatet av dette er at makten i praksis flyttes fra foreldrene og over til kommunen.

- Det er ingen tvil om at utvalgets flertall går svært langt i å gjøre det vanskelig for oss å gi barna et godt barnehagetilbud. Utvalget demonterer en modell som har sørget for full barnehagedekning med private aktører som løfter og utvikler kvaliteten i barnehage-Norge. Dette er et skudd for baugen for oss og andre aktører som har et langsiktig perspektiv på vårt kvalitetsarbeid.  Vi tror konsekvensene av forslaget er et fattigere barnehagetilbud, med mindre valgfrihet for foreldrene, økte kostnader i kommunene og dårligere kvalitet i barnehagene, sier Marit Lambrechts, administrerende direktør i Kunnskapsbarnehagen Espira.

Et annet viktig punkt er at utvalgets forslag vil medføre en svekket forutsigbarhet for de private aktørene, som mister rett til statlig tilskudd. Det å etablere og drive en barnehage forutsetter at man kan ha et langsiktig perspektiv. Enten det er snakk om investeringer i bygg, ansatte, kvalitetsutvikling og kompetanseheving av ansatte. Når forutsigbarheten forsvinner, uteblir også kvalitetshevingen. 

Storberget-utvalgets forslag om økt bruk av anbud og tidsbegrensede kontrakter er ment å gi kommunene mulighet til å tilpasse barnehagetilbudet, men vi mener det først og fremst vil gi uforutsigbare rammebetingelser som fort kan stoppe etablering av nye private barnehager. I tillegg vil det bli svært vanskelig å klare å drive barnehager med sunn og trygg økonomi for de private barnehagene. 

- Vi er spesielt bekymret for utvalgets forslag om at kommunen skal kunne bestemme hvor lenge en barnehage skal få eksistere. Det vil gi en uforutsigbarhet både for barn, foreldre og personal og det vil gjøre det meget vanskelig å drive kvalitativt gode barnehager, sier virksomhetsleder for barnehager, Annette Gilbrant, i Frelsesarmeens barnehager.  

– Forslaget innebærer at vi går fra en nasjonal ordning til en egen ordning i hver enkelt kommune. Det ødelegger forutsigbarheten for private barnehager. Det må være kvaliteten på tilbudet og ikke hvilket postnummer man har som skal være avgjørende for hvilket barnehagetilbud norske familier får. Utvalget kommer med flere forslag som i sum gjør at vi frykter det blir vanskeligere å drive private barnehager fremover. Løsningen bør være bedre og smartere samarbeid mellom offentlig og privat sektor, ikke mindre mangfold i barnehagetilbudet, sier Ole Erik Almlid, administrerende direktør i NHO.

Les hele rapporten her:

Hei!

Hei!

Vil du få vårt ukentlige nyhetsbrev på e-post?

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: