Abelia

Innhold

Savner norsk lederskap for digital læringsteknologi

Studenter som sitter foran en PC og jobbber

- Norge har en rekke lovende edtech-bedrifter på vei frem. Politisk deltagelse på denne konferansen - og tydelige strategier for digital læring - vil styrke disse selskapenes mulighet til å lykkes i det globale konkurransen om å utvikle de beste digitale læremidlene og systemer som bidrar til bedre og mer tilpasset læring, sier Beyer-Arnesen. Foto: Heidi Widerøe.

Læringsteknologi heves på den politiske agenda i våre naboland. Men i Norge skjer det lite.

På oppfordring fra den faste norske delegasjonen i OECD tok Abelia initiativ til å samle en norsk delegasjon til Global Education Industry Summit i Helsinki 19- 20. oktober.

Formålet med konferansen var å inkludere leverandørene av læringsteknologi i arbeidet med nye modeller for utdanning og kompetanse i det 21. århundre.

Blant temaene og problemstillingene som ble diskutert og poengtert var:

 • Læringsteknologi gjør det mulig å tilby opplæring tilpasset til den enkelte elev sitt behov.
 • Det er ikke nok med læringsteknologi alene. Det må utvikles gode pedagogiske metoder som inkluderer læringsteknologi og digitale læremidler i lærerne sin undervisning. Mye er allerede utviklet, og kan med fordel implementeres i en langt større skala enn i dag. Lærerrollen må videreutvikles fra å være en underviser til å inkludere det å være en veileder og tilrettelegger for læring.
 • Dette forutsetter et kompetanseløft for lærerne, og at myndighetene stimulerer til utvikling av læringsteknologi og digitale læremidler med tilhørende gode pedagogiske metoder.
 • Lærerne må stå sentralt og være premissgivere i hvordan læringsteknologien skal tas i bruk og implementeres for å sikre best mulig læring.
 • Det er behov for å utvikle en nasjonal strategi for å ta i bruk og implementere lærings­teknologi og digitale læremidler, samt få på plass et system for spredning av beste praksis.

21 land møtte med delegasjoner ledet på politisk nivå, stort sett ministre. Dette inkluderte alle de nordiske landene med unntak av Norge.

Trenger nasjonale strategier

En av konklusjonene fra møtet er at det er behov for å utvikle en nasjonale strategier for å ta i bruk og implementere lærings­teknologi og digitale læremidler.

Finland brukte konferansen til å presentere sin digitale læringsstrategi, ga klart uttrykk for at de ønsker å ta en ledende rolle på samme måte som de allerede har på andre utdanningsområder.

Lengst kommet er likevel Danmark som er godt på vei til å gjennomføre sin nasjonale strategi. Den stimulerer forlag og andre aktører til å utvikle digitale læremidler, og øker hvert år de pedagogiske kravene til de digitale læremidlene som gjøres tilgjengelig i en nasjonal portal.

Island er også i gang, mens Sverige vil ha sin strategi klar til våren.

Savner politisk fokus på digital læring

Den norske delegasjonen var bredt sammensatt med representanter Oslo Edtech Cluster, Abelia, edtech bedriftene Conexus og Inspera – og utdanningsinstitusjonene BI Learning Lab og Høyskolen Kristiania.

I tillegg var Senter for IKT i utdanningen representert i programmet.

Fagansvarlig for utdanningspolitikk i Abelia, Knut Erik Beyer-Arnesen, frykter at Norge havner på etterskudd. 

- I Norge savner vi politisk forankring av hvordan vi skal løfte skolen ved hjelp av gode pedagogiske metoder som tar i bruk digitale verktøy og systemer – for på den måte å kunne tilby tilpasset opplæring for hver enkelt elev. Flere pilotopplegg viser svært god effekt. Kunnskapsdepartementet må gripe tak i disse positive erfaringene,utvikle et system for spredning av beste praksis og få på plass en digital læringsstrategi, sier Beyer-Arnesen.

Han håper departementet allerede nå booker inn den kommende konferansen, som holdes i Israel i september 2016, i sin kalender. Deretter vil konferansen holdes i EU-kommisjonen i 2017 og i Estland i 2018.

- Norge har en rekke lovende edtech-bedrifter på vei frem. Politisk deltagelse på denne konferansen - og tydelige strategier for digital læring - vil styrke disse selskapenes mulighet til å lykkes i det globale konkurransen om å utvikle de beste digitale læremidlene og systemer som bidrar til bedre og mer tilpasset læring, sier Beyer-Arnesen.

OECD har oppsummert konferansen her!

Flere nyheter om utdanning:

 1. Nyhet, Politisk sak, Kommentar, Utdanning Statsbudsjett 2021

  Statsbudsjettet 2021 for skoler godkjent under friskoleloven og opplæringsloven

  Statsbudsjettet for 2021 bringer dels gode nyheter for friskolene i form av økt kapitaltilskudd, tilskudd for redusert foreldrebetaling til SFO for familier med lav inntekt og støtte til å oppnå lærernormen. Men vi savner midler som kan dekke de ekstraordinære kostnadene som koronaepidemien som skolene er påført.

 2. Nyhet, Politisk sak, Kommentar, Utdanning Statsbudsjett 2021

  Hovedtrekkene for fagskolene fra statsbudsjettet 2021

  Alt i alt videreføres og forsterkes regjeringens satsning på høyere yrkesfaglig utdanning. Samtidig følger regjeringen kun delvis opp Stortingets anmodningsvedtak fra revidert nasjonalbudsjett.

 3. Nyhet, Kommentar, Teknologi og digitalisering, Forskning, Innovasjon, Utdanning, Arbeidsliv Omstillingsbarometeret 2020

  Norges omstillingsevne er svekket

  Norge går tilbake på flere sentrale områder for omstilling, og er svekket på spissutdanning, breddeutdanning og spisskompetanse innen teknologi og digitalisering.

Lurer du på noe? Kontakt meg gjerne:

Fant du det du lette etter?

Fant du det du lette etter?

Gi oss gjerne en kommentar i tillegg - hvordan kan vi forbedre oss? Du er anonym med mindre du oppgir din e-postadresse slik at vi kan kontakte deg.

Takk for kommentaren!

Kommentar sendt

Hei!

Hei!

Vil du få vårt ukentlige nyhetsbrev på e-post?

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: