Abelia

Innhold

Retten til å være annerledes

#205

Forum for Friskoler støtter Skagerak International Schools rett til å være annerledes og en del av det organiserte arbeidslivet.

Friskolene har et viktig samfunnsoppdrag. Vi skal sikre barn og foreldre retten til en alternativ skole som er tilpasset deres behov. Utdanningsforbundet omgår reglene i det organiserte arbeidslivet og krever en tariffavtale direkte ovenfor Skagerak International School – basert på hvordan den offentlige skolen er organisert. De utfordrer da:

  • Skolen sin rett til å være annerledes
  • Skolen sin rett til å være en del av det organiserte arbeidslivet

Retten til å være annerledes

Friskolene er godkjent av norske myndigheter under forutsetning at de skal være et alternativ til den offentlige skolen. De internasjonale skolene må i tillegg leve opp til kravene som stilles av den internasjonale organisasjonen som godkjenner dem.

De aller fleste følger IB-programmet som har rundt 4.000 godkjente skoler i over 150 land. IB-programmet bygger på et helhetlig pedagogisk system som våre skoler er forpliktet til å følge. I bunnen ligger en "Learner Profile" hvor målet er å skape et læringsmiljø som stimulerer elevene til å bli: " Inquirers, Knowledgeable, Thinkers, Communicators, Principled, Open-minded, Caring, Risk-takers, Balanced, Reflective." Dette får også konsekvenser for fagplanene som er organisert i forskjellige overordnede tema, som igjen inndeles i ulike fagområder.

I dette helhetlige perspektivet likestilles lærere med kompetanse i de ulike fagene. Lærerne får således like mye tid til for- og etterarbeid uavhengig av hvilke fag de underviser i.

For å leve opp til disse kravene må våre skoler nødvendigvis organiseres på en annen måte enn det som er vanlig i den offentlige skolen. Det må blant annet settes av mer tid til samarbeide mellom lærerne. Videre blir fordeling av undervisningstid og for- og etterarbeid annerledes enn hva det er lagt til rette for i tariffavtalene som benyttes i den offentlige skolen.

På samme måte som det er forskjeller mellom den offentlige skolen og friskolene, så er det også forskjeller mellom de ulike typene friskoler. Derfor er det avgjørende at friskolene har styringsrett over sin egen organisasjon. Tariffavtaler som inngås med lærerne må legge til rette for at skolen kan organisere det faglige og pedagogiske arbeidet på en måte som samsvarer med kravene og forventningene fra elever, foreldre og nasjonale og internasjonale godkjenningsmyndigheter – i samarbeid med lærerne våre.

Retten til å være en del av det organiserte arbeidslivet

Friskolene respekterer selvsagt lærerne sin rett til å være organisert, og selv velge hvilken fagforening de ønsker å være tilknyttet. Tilsvarende forventer vi at lærerne respekterer friskolene sin rett til å være organisert i en arbeidsgiverforening, og selv velge den arbeidsgiverforeningen som de mener tjener deres interesser best. Til sammen gir dette et balansert og sunt forhold som sikrer at både lærere og friskoler får være en del av det organiserte arbeidslivet.

Når Utdanningsforbundet krever en direkte avtale med en friskole som er identisk med tariffavtalen utviklet for den offentlige skolen, så utfordrer de friskolenes rett til å være annerledes og vår rett til å være organisert. Den offentlige tariffavtalen er ikke tilpasset samfunnsoppdraget til friskolene, som tvert imot skal være et alternativ til den offentlige skolen. Dersom vi akseptere et slikt diktat vil vi fraskrive oss retten til å påvirke innholdet i tariffavtalen i all framtid, da alle framtidige forhandlinger vil foregå mellom Utdanningsforbundet og KS (Kommunenes Sentralforbund. Det betyr å gi fra seg styringsretten til Utdanningsforbundet på et sentralt område, og friskolenes muligheter til å leve opp til våre forpliktelser blir sterkt begrenset.

Friskolene i Forum for Friskoler er derimot positive til å utarbeid en overordnet tariffavtale som balanserer nasjonale og internasjonale myndigheter sine krav til friskolene med lærerne sine interesser. Men det må skje gjennom forhandlinger med Utdanningsforbundet og Abelia/NHO.

Vi inviterer derfor Utdanningsforbundet tilbake til forhandlingsbordet, slik at elevene ved Skagerak International School kan få tilbake lærerne sine og få den undervisningen de har krav på, og lærerne kan få den tariffavtalen de etterspør.

Vi støtter Skagerak International Schools rett til å være annerledes og en del av det organiserte arbeidslivet:

Kongsberg International School
Principal Hege Myhre

International School of Telemark
Principal Richard Chaffyn

Arendal International School
Head of School Bente Pedersen

Asker International School
Principal Robert Browne

Oslo International School
Head of School Janecke Aarnæs

Kristiansand International School
Principal Mark Case

Childrens International School Fredrikstad
Principal Lise Holman

Childrens International School Moss
Principal Lise Holman

Northern Lights International School
Principal Fatih Mehmet Deveci

Ålesund International School
General Manager Stian Nerland

Haugesund International School
Head of School Fabio Corvaglia

Tromsø International School
Principal Tonje Hofsøy

Birralee International School
Principal Elin J. Hitchman

Gjøvikregionen International School
Principal Adam Armanski

Sonans Videregående Skole Oslo
Styreleder Michael Brekke

Akademiet VGS Drammen
Rektor Endre Helsem

Akademiet Ypsilon VGS
Rektor Simon Jara

Akademiet VGS Fredrikstad
Rektor Britt-Marie Törngren

Akademiet VGS Kristiansand
Daglig leder Johan Holte

Akademiet VGS Molde
Daglig leder Petter Alvik

Akademiet VGS Oslo
Rektor Selim Unsal

Akademiet VGS Sandnes
Rektor Elisabeth Olsson

Akademiet VGS Ålesund
Rektor Liv Aahjem Verlo

Heltberg Gymnas Oslo
Rektor Grethe Marie Nysveen

Heltberg Gymnas Drammen
Rektor Hilde Dramdal

Fana Gymnas
Rektor Kristoffer Reiso

Lørenskog Friskole
Rektor Jeremy Pyke

Lurer du på noe? Kontakt meg gjerne:

Fant du det du lette etter?

Fant du det du lette etter?

Gi oss gjerne en kommentar i tillegg - hvordan kan vi forbedre oss? Du er anonym med mindre du oppgir din e-postadresse slik at vi kan kontakte deg.

Takk for kommentaren!

Kommentar sendt

Hei!

Hei!

Vil du få vårt ukentlige nyhetsbrev på e-post?

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: