Abelia

Innhold

Private hever kvaliteten i barnehagene

Nyhet, Utdanning

Publisert

Illustrasjonsfoto fra en Espira-barnehage.

Private barnehager skårer høyere enn de offentlige, viser en undersøkelse. Her illustrasjonsfoto fra en Espira-barnehage.

En uavhengig tilsynsordning og et finansieringssystem som belønner kvalitet, vil gi ytterligere kvalitetsheving, påpeker Abelia.

For et par år siden vedtok Oslo kommune å selge 10 barnehager og sette tre ut i privat drift. Dette skjedde til tross for mange protester. Det ble hevdet at privatiseringen ville svekke kvaliteten på barnehagetilbudet og forverre arbeidsbetingelsene for de ansatte.

- Rapportene vi får inn viser at privatiseringen har bidratt til økt kvalitet, minst like fornøyde foreldre og ansatte med like gode lønns- og arbeidsbetingelser, sier fagsjef for utdanning, Knut Erik Beyer- Arnesen i Abelia.

Måtte rette opp 27 kvalitetsavvik

En av barnehagene stiftelsen Kanvas overtok hadde 27 avvik med karakteren "fare for alvorlig helseskade" eller «fare for mindre helseskade», deriblant klemfare og fare for at lekeapparatene skal svikte.

Totalt ble det brukt 4,1 millioner kroner på å rette feilene og å rehabilitere bygget.

- Garderobene var nedslitt, taket lakk og luftkvaliteten var dårlig. Dette førte til at både vi og tilsynsmyndighetene stilte krav om utbedringer, sier Robert Ullmann, daglig leder i barnehagestiftelsen Kanvas.

Situasjonen er langt fra unik. For tre år siden stod 19 Oslo-barnehager i fare for å måtte rives, som følge av dårlig vedlikehold. Det er kommunene som har ansvar for tilsyn av både de private og kommunale barnehagene.

- De alvorlige avvikene i de kommunale barnehagene sår tvil om dagens tilsynsordning fungerer slik den skal. Abelia ønsker en uavhengig tilsynsordning, for å sikre god kvalitet og like konkurransevilkår for alle barnehager, sier Beyer-Arnesen.

Rom for høyere standard

Espira overtok ansvaret for driften av en kommunal barnehage. Der har de hevet standarden slik de har i Espira-barnehagene.

- Vi har selv gjort betydelige investeringer i IT-utstyr som PC, Ipad og kommunikasjonsverktøy mot foreldre, utover det som ligger til grunn i vår avtale med Oslo Kommune. Dette har vi gjort for å imøtekomme dagens forventninger som foreldre har til kommunikasjon med barnehagen. Vi har også installert trådløst nettverk, noe som er standard i våre barnehager, sier Kommunikasjons- og organisasjonsdirektør Jens Schei Hansen i Kunnskapsbarnehagen Espira.

Derimot fikk de ikke lov av Oslo kommune å innføre Espira sin fullkoststandard som sikrer at barna får den ernæringen de trenger. De må forholde seg til kommunens bestemmelser om matpenger, som vel er på rundt 115 kroner måneden. Dette gir et meget begrenset kosttilbud til barna.

To oppgaver fremover

Disse to eksemplene gir to viktige lærdommer for politikerne, mener Beyer Arnesen:

  • Uavhengig barnehagetilsyn: Når kommunene underfinansierer og slurver med vedlikehold i sine barnehager, senkes inntektene til de private barnehagene. Det rammer kvaliteten i både de kommunale og private barnehagene.
  • Endre finansieringssystemet: Vi må ha et finansieringssystem som belønner kvalitet i både kommunale og private barnehager og legger til rette for konkurranse på like vilkår.

Mangfold og konkurranse hever kvaliteten

I en undersøkelse utført av byrådsavdelingen for kunnskap og utdanning i Oslo, skårer de private barnehagene 5,37 i snitt, mens de kommunale får karakteren 5,04, gjengitt i Aftenposten.

- Tallene viser at de aller fleste barnehager har et godt tilbud, med private et lite hakk foran de kommunale. En sunn konkurranse mellom barnehagene – enten de er kommunale eller private bidrar til å stimulere en utvikling mot stadig bedre barnehagetilbud. Det blir derfor viktig å fortsatt sikre et mangfold av ulike barnehager som skaper en sunn konkurranse om å utvikle og tilby barnehager med høy pedagogisk kvalitet og et godt og trygt miljø for læring. Flere aktører skaper også rom for nye innovative og nyskapende barnehager som dekke ulike behov hos barn og deres foreldre, sier Beyer-Arnesen.

Lurer du på noe? Kontakt meg gjerne:

Fant du det du lette etter?

Fant du det du lette etter?

Gi oss gjerne en kommentar i tillegg - hvordan kan vi forbedre oss? Du er anonym med mindre du oppgir din e-postadresse slik at vi kan kontakte deg.

Takk for kommentaren!

Kommentar sendt

Hei!

Hei!

Vil du få vårt ukentlige nyhetsbrev på e-post?

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: