Abelia

Innhold

  • Abelia
  • Bransjer
  • Utdanning
  • Nye læreplaner - mer praksis og læring gjennom lek

Nye læreplaner - mer praksis og læring gjennom lek

Nyhet

Publisert

#205

Kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner møtte elever fra 9b ved Sofienberg skole i Oslo som jobbet tverrfaglig med matte, kunst og håndverk og naturfag. Mandag 18. mars la han fram forslag til nye læreplaner på Sofienberg. Foto: KD

De nye læreplanene for landets 630 000 elever ble nylig presentert av Jan Tore Sanner. Det har vært lang vei fra Stortingets beslutning om en fornyelse av Kunnskapsløftet til de nye læreplanene som nå ligger på bordet. Abelia har fulgt arbeidet tett og gitt en rekke innspill underveis.

Flere fag skal bli mer utforskende og praktiske, og dermed gi elevene bedre rom for å reflektere, være kritiske, skapende og kreative.

- Vi er veldig positive til at det gis rom til mer lek, praksis og kreativitet i fremtidens skole, siden formålet er å utdanne barn og unge som er utforskende, kritiske og kreative. Det trengs for å utvikle ny kunnskap, ny teknologi og nye utfordringer sier administrerende direktør i Abelia, Øystein Eriksen Søreide.

De nye læreplanene skal legge vekt på:

  • Demokrati og medborgerskap
  • Bærekraftig utvikling
  • Folkehelse og livsmestring

Les mer om læreplanene her

Fremtidseleven med algoritmer og dybdelæring

I læreplan for matematikk, som Abelia har gitt særlige innspill til, er det lagt vekt på at elevene skal bli gode problemløsere og at de skal gis verktøy for å oppdage sammenhenger både i og mellom fagets kunnskapsområder, samt andre fags kunnskapsområder. Summen av disse sammenhengene skal tilrettelegge for forståelse og dybdelæring i faget. Læreplanen skal også sørge for at det blir færre emner per trinn slik at alle elever får tid og anledning til å lære seg disse godt.

Algoritimisk tankegang er synliggjort i den nye læreplanen og anses som en viktig problemløsningsstrategi. Når elevene bruker programmering til å utforske og løse problemer, kan det være et godt verktøy for å utvikle matematisk forståelse.

- Algoritimisk tankegang er evnen til å bryte ned store og komplekse problemer til mindre og mer håndterlige problemer. Det handler om å konstruere modeller og abstraksjoner av den virkelige verden, samt å generalisere løsninger som kan anvendes til å løse lignende problemer. Dette er en verktøykasse jeg er svært glad for at norske elever får tilgang på, sier Ingrid Somdal-Åmodt Vinje.

 Digitale ferdigheter er også fremhevet i de nye læreplanene, og elevene skal få mulighet til å lære seg kildekritikk, digital dømmekraft, digital sikkerhet og digital skaperkraft som programmering.

De over 40 nye læreplanene gjelder fag i grunnskolen og fellesfagene i videregående, og skal tas i bruk fra skolestart neste høst.

 Les mer om fagfornyelsen her.

Lurer du på noe? Kontakt meg gjerne:

Hei!

Hei!

Vil du få vårt ukentlige nyhetsbrev på e-post?

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: