Ny IKT-satsing tildeler penger

Forskningsrådet støtter 15 nye IKT-prosjekter, og pengene går til åtte forskerprosjekter og sju unge forskertalenter. I november ble også to Sentre for forskningsdrevet innovasjon innenfor IKT opprettet.

Dermed er Forskningsrådets nye IKT-satsing IKTPLUSS godt i gang, og flere IKT-utlysninger står for tur.

IKTPLUSS starter formelt i januar 2015 men bevilget sine første midler allerede før årsskiftet. 15 prosjekter innenfor grunnleggende IKT-forskning får til sammen 110 millioner kroner etter en utlysning mellom IKTPLUSS og Fri prosjektstøtte (FRIPRO).

Styrker grunnleggende IKT-forskning

- For å styrke den grunnleggende forskningen på IKT, ble det lagt inn ekstramidler til IKT-prosjekter i årets FRIPRO-utlysning. Slik har vi oppnådd at vel 18 prosent av IKT-relevante søknader i denne utlysningen har fått tildeling. Vi er veldig fornøyde med at det er rom for å støtte så mange prosjekter som alle er vurdert som svært lovende, sier Forskningsrådets administrerende direktør Arvid Hallén.

Les mer på Forskningsrådets nettsider

Fornøyd med tiltaket

- Etableringen av IKTPLUSS gir en langt tydeligere innretning av IKT-innsatsen enn hva vi har vært vant med, sier Tarje Bjørgum, fagsjef IKT i Abelia. Uansett hva vi skal leve av fremover vil forskning og innovasjon basert på IKT stå helt sentralt. Abelia er også fornøyd med at de første utlysningene tar sikte på å løse store samfunnsutfordringer som sikkerhet, eldrebølge og klimavennlige løsninger. Dette er områder hvor vi har potensial til å utvikle bedrifter med global nedslagskraft.

Hei!

Hei!

Vil du få vårt ukentlige nyhetsbrev på e-post?

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: