Abelia

Innhold

Løsningen er flere studieplasser

28. april var det interpellasjon i Stortinget der Marianne Aasen (A) stilte spørsmål om hvordan regjeringen vil sikre en økning av kapasiteten til norsk IKT-utdanning for å møte den store etterspørselen i både privat og offentlig sektor.

Abelias administrerende direktør Håkon Haugli forteller at en økning i antall studieplasser innen IKT har vært en av Abelias statsbudsjettprioriteringer i flere år. Han var derfor begeistrert for Aasens initiativ.

- Alle partiene på Stortinget, samt hele regjeringen, har mottatt innspill om behovet for økt IKT-kompetanse, sier Haugli. Det er allerede for få teknologer i Norge, og gapet mellom tilbud og etterspørsel på IKT-kompetanse øker. Løsningen er flere studieplasser for teknologifag og en satsing på digitale ferdigheter i hele utdanningsløpet, fastslår han.

IKT inn i skolen

Stortingsrepresentant Marianne Aasen trakk spesielt frem under debatten i Stortinget at digitale ferdigheter bør inn i hele utdanningsløpet.

- Det er liten vits i å stimulere gründere til å bidra med ny velferdsteknologi, dersom sykepleierne ikke bruker teknologien fordi de mangler grunnleggende IKT-kompetanse, mente Aasen. - En god start er å opprette studieplasser innenfor IKT-fagene. Søkerne er der, og både UiO og NTNU har kapasitet til å tilby flere studieplasser, hevdet Aasen.

Etterlyser politiske grep

Statsråd Torbjørn Røe Isaksen påpekte i sitt svar til Aasen at han er opptatt av at norsk næringsliv skal ha tilgang på den IKT-kompetansen de behøver. Han ville dog ikke love noen konkrete tiltak for å sikre dette.

- Kunnskapsdepartementet kan ikke instruere utdanningsinstitusjonene i hvilke fag de skal prioritere. Det er institusjonene selv som har ansvar for å dimensjonere studiene og prioritere sine ressurser, sa Røe Isaksen.

Haugli er enig med kunnskapsministeren i at utdanningsinstitusjonene har et stort og selvstendig ansvar, men mener den varslede krisen i tilgang på IKT-kompetanse også krever politiske grep.

- Det er mye som står på spill: produktivitet og omstillingsevne i næringslivet, men også Norges muligheter til å ta i bruk ny teknologi i offentlig sektor og møte voksende behov på områder som helse og omsorg, sier Haugli. Verken vi i næringslivet eller universitetene har bedt om at de blir "instruert". Derimot har vi etterlyst bevilgninger til å opprette flere studieplasser innen IKT. Det kommer Abelia til å fortsette å arbeide for, avslutter Abelia-sjefen.

Se opptak fra interpellasjonen her!

Hei!

Hei!

Vil du få vårt ukentlige nyhetsbrev på e-post?

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: