Læring hele livet som omstillingsmotor for Norge

Gjennom koronaen fikk vi en annen hverdag, Hjemmekontor, nye handlevaner på nett, og fordi vi ikke kunne ha sosiale treff møttes vi gjennom ulike digitale verktøy. Norges befolkning og arbeidstakere måtte omstille seg i betydelig grad på kort tid. En omstilling som i stor grad må fortsette fremover.

Carina Hundhammer, leder for høyere utdanning og forskning i Abelia

Oppdatert kunnskap er nøkkelen til omstillingen av Norge. I NHO sitt kunnskapsbarometer sier 1 av 6 bedrifter at de trenger mer kunnskap for å treffe morgendagens behov. I gjennomsnitt sier våre medlemmer at de i 40% av sine ansettelser ikke finner kompetansen de trenger. Abelias Omstillingsbarometer viser at Norge taper terreng både på digitalisering og humankapital, målt opp mot land det er naturlig å sammenligne oss med. Dette svekker norsk grønn og digital konkurransekraft-

Fremtiden vil derfor forvente at mennesker utdanner seg gjennom hele livet slik at vi alltid har tilgang på en god og relevant kunnskapsbase. Det betyr at en medarbeider må være villig til å endre arbeidsmetodikk der man er for å være relevant, slik det er ikke bare arbeidsgiver som må omstille seg, men også menneskene som arbeider der. Dette ble det for eksempel lagt til rette for gjennom tiltakspakker i koronaen til etter- og videreutdanning, slik at ansatte som ble permittert kunne oppdatere og tilegne seg kunnskap på tiltrengt digital kompetanse som AI. Vi må ha slike ordninger mer permanent i tiden fremover, omstillingen av norsk arbeidsliv har bare så vidt begynt.

Økt kompetanse om digitalisering blir en nøkkelfaktor for kompetanseheving av befolkningen fremover. Vi har behov for å styrke hele verdikjeden for kompetanse fra anvendt forskning på IKT, vi trenger flere IKT studieplasser, og vi trenger gode lærerkrefter som kan utdanne i de relevante fagene for næringslivet og offentlig sektor nå og i fremtiden.

Regjeringen må derfor ha en tydelig plan om hvordan vi skal få til et kompetanseløft og legge til rette for et tettere samarbeid mellom næringslivet, offentlig sektor, FoU- og utdanningssektoren. Gode ordninger i lånekassen og NAV i tilknytning til etter- og videreutdanning for å omstille eksisterende arbeidskraft gjennom f.eks bransjeprogrammene vil gjøre at vi jobber målrettet omkring kompetanseheving.  Mye av endringene vi må gjøre handler om å endre arbeidsform, og slippe inn nye tanker og krefter i utarbeidelsen av utdanningsprogrammer og utdanningsløp. Få inn erfarne mennesker fra næringslivet, offentlig sektor og FoU miljøene, slik at de aktivt kan være med å utvikle nye studieløp. Få næringsliv og privat sektor mer aktivt inn som veiledere og lag ordninger for mer praksis i utdanningsløpet. 

Morgendagens kompetansebase må være fleksibel og det må faktisk du og jeg være også!

Hei!

Hei!

Vil du få vårt ukentlige nyhetsbrev på e-post?

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: