Abelia

Innhold

Fagskole likeverdig med høyskole og universitet

Nyhet, Utdanning

Publisert

Fra Campus Christiania

Fra Campus Christiania

Regjeringens forslag til ny fagskolelov plasserer fagskolene tydelig som en akkreditert høyere yrkesfaglig utdanning.

– Dermed er fagskolene likeverdig med høgskoler og universiteter, og har rett til å utstede studiepoeng, sier styreleder Knut Erik Beyer-Arnesen i Forum for Fagskoler (FFF).

Han mener at lovforslaget i all hovedsak er en god oppfølging av Fagskolemeldingen som Stortinget vedtok i mai 2017.

– Fagskoleutdanningen gjøres mer attraktiv gjennom status som høyere yrkesfaglig utdanning med studiepoeng. Sammen med flere tiltak for å gjøre det enklere å bygge videre på en fagskoleutdanning som en del av en bachelorutdanning, tegnes det en attraktiv utdannings- og karrierevei fra videregående skole og oppover i utdanningssystemet, sier Beyer-Arnesen.

– Fagskolestudenter skal få de samme rettigheter og innflytelse som studenter ved universiteter og høyskoler. Dette bidrar til å øke anseelsen og attraktiviteten til fagskoleutdanningen.

Viktig verktøy

– Når fagskolen plasseres på nivå over videregående opplæring legges forholdene godt til rette for at den praktiske og yrkesrettede fagskoleutdanningen kan bli et viktig verktøy i regjeringens varslede kompetansereform, sier administrerende direktør Håkon Haugli i Abelia.

– Fagskoleutdanningen kan nå i enda sterkere grad utvikle målrettede tilbud mot et arbeids- og næringsliv som grunnet digitalisering og automatisering vil være i kontinuering omstilling i årene framover, og med tilsvarende endrede kompetansebehov, sier han.

Utsetter kontroversielle spørsmål

Knut Erik Beyer-Arnesen forteller at regjeringen utsetter viktige spørsmål som går på konvertering av studiepoeng til internasjonale standarder og gradsbetegnelse.

– Det faglige og saklige grunnlaget for disse beslutningene foreligger allerede. Den europeiske standarden for konvertering av studiepoeng for utdanning på fagskole-, høyskole- og universitetsnivå er European Credit Transfer System (ECTS). Dersom Stortingets intensjon om internasjonalisering av fagskoleutdanningen skal følges opp, er ECTS det eneste reelle valget, sier Beyer-Arnesen.

På bestilling fra Kunnskapsdepartementet har Nasjonalt fagskoleråd nedsatt en bredt sammensatt arbeidsgruppe som har foretatt en utredning og kommet med forslag til gradsbetegnelser for fullført høyere yrkesfaglig utdanning.

To fagskolegrader

De foreslår Fagskolegrad for utdanning av ett års varighet og Høyere fagskolegrad gis for fullført høyere yrkesfaglig utdanning av to års varighet. Som internasjonal betegnelse foreslås Professional Degree og Higher Professional Degree. Et enstemmig Fagskoleråd med fagskolestudentene, fagskolesektoren og partene i arbeidslivet har stilt seg bak dette forslaget.

– Dermed er de avgjørende forutsetningene til stede for å sikre en forståelig, gjenkjennelig grad som anerkjennes i arbeids- og næringslivet. De gjenstår bare at Stortinget følger opp med tydelige føringer, sier Beyer-Arnesen.

Lurer du på noe? Kontakt meg gjerne:

Fant du det du lette etter?

Fant du det du lette etter?

Gi oss gjerne en kommentar i tillegg - hvordan kan vi forbedre oss? Du er anonym med mindre du oppgir din e-postadresse slik at vi kan kontakte deg.

Takk for kommentaren!

Kommentar sendt

Hei!

Hei!

Vil du få vårt ukentlige nyhetsbrev på e-post?

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: