Abelia

Innhold

Abelias tre råd til bedre studentpraksis

Nyhet, Politisk sak

Publisert

#205

Ingrid Somdal-Åmodt Vinje legger frem Abelias oppskrift for bedre studentpraksis under Arendalsuka 2019

Økt status og kvalitet på praksis er blant Abelias tre råd til bedre studentpraksis, utarbeidet i samarbeid med våre medlemmer.

Under Arendalsuka 2019 presenterte leder for utdanning og forskning i Abelia, Ingrid Somdal-Åmodt Vinje,  en oppskrift for bedre studentpraksis. Oppskriften er et resultat av flere innspillsmøter med Abelia-medlemmer. Det et ledd i et lengre arbeid for å gi fremtidens næringsliv kompetansen den trenger og nye arbeidstakere en god start på arbeidslivet.

Her er de tre mest sentrale punktene. Les mer om disse og arrangementet i Arendal hos Universitetsavisa her.

1. Status og kvalitet må økes

  • Status på studentpraksis må økes, både av utdanningsinstitusjonene og hos bedriftene. 
  • Det må bli større samsvar mellom behovene i arbeidslivet og studieplasser. Arbeidslivet må derfor få mulighet til å gi innspill til hva slags studier det er behov for og hva de skal innholde. 
  • For ansatte som bruker mye tid på praksisveiledning, bør det vurderes en karrierevei. 

2. Vi må ha en nasjonal tilnærming til praksis

  • Alle studenter må få tilbud om studiepoenggivende praksis som del av studiet.
  • Det må etableres en nasjonal praksisportal og flere nasjonale samarbeidsfora mellom partene i arbeidslivet og universitets- og høgskolesektoren.
  • Det må etablerers piloter for beste praksis når det gjelder gjennomføring av studiepoenggivende praksis i bedrifter.

3. Legge til rette for at praksis fungerer som en læringsarena

  • Det må være samsvar mellom praksis og læringsmål, og dette må balanseres opp mot studiepoeng.
  • Studentene bør få ta del i bedriftens kurs- og opplæringstilbud som kan styrke studenten som fremtidig arbeidstaker.
  • Det betyr også at studentene må få tilbud om interessante og strategisk viktige oppgaver på praksisplassene.

Lurer du på noe? Kontakt meg gjerne:

Hei!

Hei!

Vil du få vårt ukentlige nyhetsbrev på e-post?

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: