Abelia

Innhold

- Viktig med studiepoeng i fagskolene

Nyhet, Utdanning

Publisert

Knut Erik Beyer-Arnesen, Abelia.

- Vi mener det må være et grunnleggende prinsipp i det norske utdanningssystemet at kompetanse som er ervervet et sted i systemet skal anerkjennes andre steder i systemet.

Det sier styreleder Knut Erik Beyer-Arnesen i Forum for Fagskoler (FFF), som er en del av Abelia. I en kronikk i VG skriver Kent Gudmundsen (H) at fagskoleutdanning bør gi studiepoeng, noe FFF støtter. I dag er det kun ved høyskoler og universiteter at studenter kan ta studiepoeng og bachelorgrad.

Det gjør fagskolen til en blindvei i skolesystemet, og Beyer-Arnesen mener det er viktig å sikre gode overganger fra fagskoler til høyskoler og omvendt.

Ivaretar studentenes rettigheter

- Studiepoeng i fagskoleutdanningen vil ivareta studentenes rettigheter og gjøre fagskolen til et attraktivt utdanningsvalg. Et slikt prinsipp vil spare samfunnet for unødige ressurser, samtidig som den enkelte student slipper å måtte ta opp igjen utdanning med et læringsutbytte som de allerede har ervervet.

I disse dager skrives det en stortingsmelding om fagskoleutdanningen. I følge Beyer-Arnesen er det enighet om mye, men ikke om studiepoeng for fagskoleutdanning og muligheten til å etablere en yrkesbachelor innen fagskolesystemet, som de blant annet har i Danmark.

- Erfaring viser at norske høyskoler kun er villige å legge til rette for overgang fra fagskoler til høyskoler når høyskolene selv har rekrutteringsproblemer, sier Beyer-Arnesen.

Han mener fagskolepoeng og studiepoeng kun er måleenheter for studiebelastning, og ikke sier noe om det faglige innholdet.

- Overganger og innpasning av studier må i stedet bygge på sammenligning av læringsutbyttebeskrivelser. Dette må gjelde uavhengig av om overgangen er fra fagskole til høyskole/universitet eller omvendt. For at fagskolene skal komme i posisjon til en dialog på disse premissene, må det innføres et felles poengsystem for fagskoler, høyskoler og universiteter. Det naturlige er da studiepoeng, sier Beyer-Arnesen.

Bryter ikke med Bologna og forskningsbasert utdanning

Mange påstår at studiepoeng til fagskoleutdanning ikke vil være i tråd med våre forpliktelser i Bologna-prosessen, som er et europeisk samarbeid som skal skape større bevegelse for studenter og lærere mellom landenes universiteter og høyskoler.

- Dette er i beste fall en misforståelse. Det er nemlig definert en 2-årig kortversjon av Bachelor, Short Cycle, som er definert med 120 ECTS som tilsvarer studiepoeng. I Frankrike, Nederland, Luxembourg, Storbritannia, Irland, Danmark, Sveits, Spania, Portugal, Malta, Kypros og Hellas har de et felles poengsystem på det som tilsvarer EQF nivå 5-7, sier Beyer-Arnesen.

Han mener også at påstanden om krav til forskningsbasert utdanning er feil.

- Loven sier at den skal være forsknings-, utviklings- og erfaringsbasert, sier han og viser til NOKUT:

"Slik NOKUT tolker lovens krav om FoU-basert utdanning, er de ulike kunnskapsformene forskning, faglig og kunstnerisk utviklingsarbeid og erfaringskunnskap sidestilt. Samtidig ser vi at det i svært mange sammen­henger ensidig vises til at det foreligger et generelt krav om forskningsbasert undervisning i norsk høyere utdanning. NOKUT mener dette både er uriktig og uheldig. Vår erfaring er at bredden som ligger i lovkravet gjør det mulig for institusjonene å tilpasse forståelsen av, og innholdet i, FoU-basert utdanning til ulike utdanningstyper og utdanningsnivåer som har ulike mål for kandidatenes sluttkompetanse." (Brev fra NOKUT til Kunnskapsdepartementet 26. mars 2012)

- Fagskoleutdanningen er kunnskaps- og utviklingsbasert. Gjennom det nære samarbeidet med arbeids- og næringslivet er utdanningen godt tilpasset målene for kandidatenes sluttkompetanse. Gitt at NOKUT tolker og praktiserer utviklingselementet som et sidestilt krav, burde det være uproblematisk å benytte studiepoeng som poengsystem i fagskoleutdanningen, sier Beyer-Arnesen.

Lurer du på noe? Kontakt meg gjerne:

Fant du det du lette etter?

Fant du det du lette etter?

Gi oss gjerne en kommentar i tillegg - hvordan kan vi forbedre oss? Du er anonym med mindre du oppgir din e-postadresse slik at vi kan kontakte deg.

Takk for kommentaren!

Kommentar sendt

Hei!

Hei!

Vil du få vårt ukentlige nyhetsbrev på e-post?

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: