- Skal sørge for at lærerne øker sin kompetanse

Nyhet, Utdanning

Publisert

Tine Tellevik Dahl (AP) - byråd for oppvekst og kunnskap i Oslo.

Byråd for oppvekst og kunnskap inviterer til innspillsmøte om læringsteknologi. Vi har spurt henne hvordan hun ser for seg at teknologien kan påvirke læring fremover.

Hvordan ser du for deg at læringsteknologi kan påvirke læring og utdanning i Norge fremover?

Læringsteknologi kan hjelpe oss med det som er en av de absolutt viktigste utfordringene i skolen, nemlig hvordan vi kan gi tilpasset opplæring til den enkelte elev. Læringsteknologi kan hjelpe både enkeltelever og grupper av elever, som for eksempel elever med sterke faglige prestasjoner som trenger mer utfordringer, minoritetselever som trenger intensiv norskopplæring og elever med ulike lærevansker. Vi ser også at god pedagogisk bruk av læringsteknologi kan bidra til mer dybdelæring for elevene. Elever i dag har tilgang på enormt mye kunnskap, som kan være fragmentert, motstridende og i endring. Dette kunnskapstilfanget øker parallelt med økende bruk av teknologi. Elevene trenger lærere som viser dem dybden i lærestoffet, som knytter kunnskap og praksis sammen og som kan lære elevene å forholde seg til mangfoldet av kunnskap og meninger. Derfor er jeg opptatt av å si at læringsteknologi aldri er en erstatning for en god lærer. Men det endrer lærerens rolle.

Hva opplever du som det største hinderet for en god implementering av digitale læremidler i skolene?

ICIL studien (International Computer and Information Literacy Study) fra 2013 stilte dette spørsmålet til IKT-ansvarlig på norske skoler. Der svarte 77 % at lærernes manglende kompetanse er det største hinderet for mer bruk av digitale læremidler.

Byrådet vil sørge for at lærerne i Osloskolen kan øke sin kompetanse på bruk av læringsteknologi, og vi fremmer flere tiltak knyttet til dette i byrådssaken som legges frem før jul.

Jeg mener også det er viktig å få mer kunnskap om effekter av læringsteknologi, slik at lærerne lettere kan velge de beste læremidlene og ressursene, og bruke det på en hensiktsmessig måte.

Det hevdes at teknologien ofte blir en sterk premissleverandør, med det resultat at læringsteknologi ikke forankres godt nok i pedagogikken. Hva er din tilnærming til dette?

Jeg har inntrykk av at de fleste utviklerne av læringsteknologi er flinke til å lytte til og involvere skolene, men bransjen og skolesektoren snakker ikke helt samme språk. Skolene har ikke kompetanse nok på dette feltet til å ha en egen tydelig stemme i møtet med bransjen. Når skolenes kompetanse på samspillet mellom pedagogikk og læringsteknologi øker, vil skolene også lettere kunne formidle hva de trenger av ny teknologi og hvordan teknologien skal være tilpasset lærernes og elevenes virkelighet. Dette viktige møtet mellom bransjen og skolene er også noe byrådet ser på i vår strategi om læringsteknologi. Det skal ikke være et mål i seg selv å bruke mye teknologi. Målet skal være at elevene lærer fag og grunnleggende ferdigheter bedre, og det er det lærerne som vet mest om.

Ved bruk av læringsteknologi samler vi også inn enorme mengder av elevers personlige data. Det kan bidra til at vi kommer enda nærmere målet om tilpasset opplæring, men det gir utfordringer hva gjelder personvern. Hvordan kan vi skape gode retningslinjer som kan beskytte elevene?

Dette er et viktig spørsmål og det er først og fremst staten som skal regulere retningslinjene for personvern. Som skoleeier er jeg opptatt av at vi har kontroll over og muligheter for styring av den datafangsten som gjøres. Det er uheldig dersom mange leverandører sitter på mye data enkeltvis, og at vi som skoleeier ikke får bidra til å sikre at dataene brukes på en hensiktsmessig måte for Osloskolens utvikling. Her tenker jeg både på utvikling av skolen som helhet og at elevenes rettigheter blir hensyntatt. Igjen er det viktig med god dialog mellom skolesektor og bransjen. Jeg er klar for og jeg gleder meg til den dialogen.

Lurer du på noe? Kontakt meg gjerne:

Fant du det du lette etter?

Fant du det du lette etter?

Gi oss gjerne en kommentar i tillegg - hvordan kan vi forbedre oss? Du er anonym med mindre du oppgir din e-postadresse slik at vi kan kontakte deg.

Takk for kommentaren!

Kommentar sendt

Hei!

Hei!

Vil du få vårt ukentlige nyhetsbrev på e-post?

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: