Abelia

Innhold

Statsråden vil ta tak i uklare konkurransevilkår

Nyhet, Utdanning

Publisert

Mæland møtte medlemsbedriftene

Kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland (H) møtte Abelias medlemmer og sa at regjeringen er klar for å gå løs på de uklare konkurransevilkårene mellom private og offentlige aktører.

Kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland ga håp til Abelia-medlemmer i uklar konkurransesituasjon.

– Etter noen få år var markedet borte for oss, sier daglig leder Gro Jørgensen i Cyberbook. Selskapet utvikler digitale læremidler, men opplevde at offentlige aktører skapte et tilnærmet monopol og skjøv dem ut av markedet.

Sammen med 16 andre bedriftsledere møtte Jørgensen statsråd Monica Mæland for å fortelle hvordan det ødelegger for deres virksomhet at «staten tar seg til rette».

Må tas tak i

– Jeg hadde god dialog med Abelia om denne problemstillingen da jeg var næringsminister. Etter møtet med bedriftene er det tydelig at disse sakene spenner bredt og må tas tak i på tvers av sektorer, sier Monica Mæland.

– Vi i regjeringen er klare til å gå løs på oppgaven, og glade for å ha god dialog med Abelia og medlemsbedriftene for å jobbe frem gode løsninger, sier hun.

Administrerende direktør Håkon Haugli i Abelia deler statsrådens engasjement.

– Vi er glad for at Mæland tar dette på alvor, og lytter til disse bedriftene. Vi opplever at Mæland lenge har engasjert seg i dette, og at vi har en god dialog, sier han.

Abelia ser frem til arbeidet som skal gjøres for å rydde opp i problemstillingen.

Et eksempel på problemet

Cyberbook har i mange år tilbudt nettbaserte læremidler, men i 2006 gikk 18 fylkesskolesjefer sammen om å etablere Nasjonal digital læringsarena (NDLA) for videregående skoler.

– Da hadde Cyberbook allerede vært på det markedet i rundt seks år, hadde stor suksess og gjort flere investeringer, sier Gro Jørgensen.

Som et offentlig tiltak er NDLA regulert av Konkurranseloven, som innebærer at de ikke skal ha konkurranseregulerende virkninger. Etableringen av NDLA ødela imidlertid markedet for allerede etablerte aktører.

– Etter noen får år var markedet i den videregående skole borte, sier Jørgensen. Nå har de sendt inn klage til Konkurransetilsynet.

Blander ulike roller

– En stadig større offentlig sektor forstyrrer velfungerende markeder ved å blande sine ulike roller og opptre som markedsaktør. Dette ødelegger for næringslivet, kveler innovasjon og svekker norsk konkurranseevne, sier Abelias Håkon Haugli.

#005

Statsråd Monica Mæland møtte Abelia-medlemmer i forrige uke. Her er hun i dialog med Abelia-sjef Håkon Haugli.

I en undersøkelse blant Abelias medlemmene svarer seks av ti virksomheter at staten forstyrrer deres markeder.

Haugli mener at regjeringen nå må forplikte seg:

– Hvis staten gjør noe som markedet kan løse, så skal staten la markedet ta seg av dette, sier han.

Når staten tar oppgaver markedet kan løse, oppstår det særlig tre problemer:

 • Det svekker innovasjonsevnen til Norge

Staten er ikke i konkurranse med andre og tvinges derfor ikke til å tenke innovativt når de utvikler tjenester og produkter.

– Når markedet ikke får komme med forslag til løsninger går man glipp av innovasjonen som konkurranse naturlig fører med seg. Dermed leverer også offentlig sektor dårligere tjenester til sine innbyggere enn de kunne ha fått, sier Haugli.  

 • Det svekker eksportmulighetene til Norge

Staten har ikke et mål om å eksportere varene og tjenestene sine.

– Det gjør at vi går glipp av muligheter for eksport og inntekter for Norge, og det hemmer vår konkurranse med andre land. Oljerikdommen har skjult det norske handelsunderskuddet i øvrige næringer, fortsetter han. 

 • Det er til hinder for nye arbeidsplasser i norske bedrifter

Statens egne varer og tjenester utkonkurrer i mange tilfeller bedriftene.

– Vi er avhengig av lønnsomme private bedrifter for å finansiere velferden vår og for å skape nye arbeidsplasser. Det er ikke bærekraftig på lengre sikt at staten eser ut, sier Haugli.  

Abelia mener det må:

  • Lages et tydelig skille mellom hva som er statens og næringslivets oppgaver
  • Begrense statens økende aktivitet i kommersielle markeder
  • Skille ut en rekke oppgaver og etater fra offentlig sektor, blant annet legge ned NDLA, som i praksis er et monopol for digitale læremidler
  • Sikre konkurranse på like vilkår mellom offentlige og private aktører

Lurer du på noe? Kontakt oss gjerne:

Fant du det du lette etter?

Fant du det du lette etter?

Gi oss gjerne en kommentar i tillegg - hvordan kan vi forbedre oss? Du er anonym med mindre du oppgir din e-postadresse slik at vi kan kontakte deg.

Takk for kommentaren!

Kommentar sendt

Hei!

Hei!

Vil du få vårt ukentlige nyhetsbrev på e-post?

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: