Høringsinnspill til Den teknologiske skolesekken

Dette er Abelias høringsinnspill om Den teknologiske skolesekken - Tilskuddsordning for innkjøp av digitale læremidler og nettløsning tilknyttet tilskuddsordningen.

Bakgrunn

Konkurransen om kunnskap i en globalisert verdensøkonomi blir krevende. Morgendagens krav til arbeidslivet krever at vi må styrke læring som støtter opp om kreativitet og personlig mestring. Å lære barn å tenke selv, stille spørsmål, og være nysgjerrige, er en verdi for hvert menneske og er et konkurransefortrinn for Norge. Når læreplanene fornyes, må også læremidlene fornyes. Det er et sterkt behov for mer innovative og smarte digitale læremidler inn i skolen. Digitale læremidler gjør det enklere å tilpasse opplæringen til hver enkelt elev, samt å gi dem en mer håndgripelig tilnærming til de nye fagene. Under følger Abelias innspill som en oppfølging av møtet hos Utdanningsdirektoratet 15.11.18.

Viktige innsatsfaktorer i en nasjonal strategi for læremidler i Norge

Overordnet mener Abelia at sentrale suksessfaktorer for å styrke norsk utdanning gjennom digitalt støttet læring er:

 1. Heve lærerne sin pedagogiske kompetanse i å ta bruk digitale læremidler og systemer for læringsanalyse
 2. Etablere nettverk for overføring av beste praksis
 3. Stimulere et marked for utvikling av digitale læremidler og systemer for læringsanalyse
 4. Forenklede rapporteringsløsninger som frigjør mer lærertid til elevene
Abelias forventninger til tilskuddsordningen og nettløsningen
 • Det bør stilles krav om at skolen/kommunen har innført minst Feide 1.6 for å få tilgang på tilskuddsmidler.
 • Spredning av beste praksis bør være en forutsetning for at kommunene får godkjent sine søknader.
 • Tilskuddsmidlene bør i første omgang spres tynt utover slik at flest mulig skoler får mulighet til å teste ut digitale læremidler.
 • Skolene må forplikte seg til et opplæringsløp. En mentorordning kan være et eksempel på dette, hvor digitalpedagoger gir opplæring til mindre digitalt kompetente lærere.
 • Leverandørene skal kunne krysse av for at læremidlene kan knyttes opp mot kompetansemål.
 • Leverandørene må forplikte seg til å svare ved problemer, slikt at skolene ikke blir stående fast med digitale læremidler de ikke får utbytte av.
 • Egenerklæring/selvangivelse fra kommunene som forenkler søknadsprosessen bør vurderes.
 • Det bør sees på hvorvidt man kan implementere et system for vurdering. Dette vil forenkle lærerne mulighet til å dele erfaringer om de digitale læremidlene
 • Små leverandører har i dag ikke mulighet til å skrive under, og potensielt følge alle krav, på egne personvernskontrakter med hver enkelt kommune. Abelia ber derfor at direktoratet ser på muligheten for at krav til personvern sentraliseres i denne sammenhengen.

Lurer du på noe? Kontakt oss gjerne:

Fant du det du lette etter?

Fant du det du lette etter?

Gi oss gjerne en kommentar i tillegg - hvordan kan vi forbedre oss? Du er anonym med mindre du oppgir din e-postadresse slik at vi kan kontakte deg.

Takk for kommentaren!

Kommentar sendt

Hei!

Hei!

Vil du få vårt ukentlige nyhetsbrev på e-post?

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: