Høringsinnspill om utredning av insentiver for kommersialisering av forskningsresultater i universitets- og høyskolesektoren

Dette er Abelia sitt høringsinspill på høringen om utredning av insentiver for kommersialisering av forskningsresultater.

Bakgrunn

Norge har lite å tape og alt å vinne ved en styrket satsning på kommersialisering av forskning og entreprenørskap ved universitetene og høyskolene. Selskapene som virkelig lykkes med kommersialisering, har svært godt vekstpotensial. Videre forutsetter Norges konkurranseevne at det næringslivet vi har i dag blir mer forskningsbasert og at vi fortsetter å
stimulere til nytt forskningsbasert næringsliv. Investeringene vi gjør i forskning i dag er avgjørende for å utløse innovasjonspotensialet. De siste årene har det skjedd en del i sektoren, men det er fortsatt behov for en holdningsendring for at innovasjonsarbeidet skal gå raskt nok. Det må tilrettelegges for en mer offensiv og proaktiv universitets- og høgskolesektor, med en klarere tanke om hvordan de skal styre sitt lokale økosystem for innovasjon.

Abelia mener at målet om økt kommersialiseringsaktivitet kan oppnås gjennom en langt tydeligere prioritering av kommersialisering og næringslivssamarbeid i tildelingsbrevene til de offentlige universitetene og høyskolene. Å tydelig prioritere kommersialisering som en av UH-sektorens viktige oppgaver betyr ikke at alle forskere skal bli entreprenører, men det vil sørge for å gi incentiver.

Overordnet vil Abelia understreke viktigheten av at kommersialiseringsaktivitet må forstås som en av flere former for anvendelse og formidling av forskning i samfunnet. Gitt de omstillingsutfordringene vi står ovenfor, er det nødvendig at vi  etter oppmerksomheten mot hele bredden av virkemidler og insentiver. Først da gjøres det enklere for samfunnet å ta  forskningen i bruk.

Lurer du på noe? Kontakt meg gjerne:

Fant du det du lette etter?

Fant du det du lette etter?

Gi oss gjerne en kommentar i tillegg - hvordan kan vi forbedre oss? Du er anonym med mindre du oppgir din e-postadresse slik at vi kan kontakte deg.

Takk for kommentaren!

Kommentar sendt

Hei!

Hei!

Vil du få vårt ukentlige nyhetsbrev på e-post?

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: