Abelias innspill til Høyre om kompetansereformen

Vi kan og bør gjøre mye for å oppdatere hvordan vi ser på og jobber med kompetanse. Les Abelia sitt innspill til Høyre om kompetansereformen her.

Historien viser at vi kan forvente at nesten hver tiende arbeidstaker i 2030 vil ha en jobb som ikke har eksistert før. Utfordringen fremover er at de nye jobbene vil kreve en annen kompetanse. Vi kan komme til å oppleve at vi samtidig har arbeidsledighet og stort behov for arbeidskraft – fordi personene med kapasitet ikke uten videre kan gjøre den jobben det er behov for å få gjort. Vi må sannsynligvis bytte både arbeidsplass og yrkeskategori oftere, og vi må forberede oss på et arbeidsliv der vi må lære gjennom hele yrkeslivet.

Investering i opplæring og trening av arbeidsstyrken har dessverre sunket i de fleste OECD-land de siste tiårene. Modellene for utdanning og opplæring har endret seg lite siden starten av forrige århundre. Her kan vi gjøre mye, men det forutsetter samarbeid mellom myndigheter og næringsliv.

Det betyr å legge til rette for økonomisk vekst som vil øke jobbskapingen. Det betyr bedre løsninger for oppdatering av kompetanse og ferdigheter, og et arbeidsmarked preget av mer dynamikk og mobilitet. Og det betyr bedre støtte for arbeidstakere som står i overgangene. I sum betyr det at vi må videreutvikle "læringslivet".

Våre overordnede innspill:
  • Livslang læring må anses som en del av grunnoppdraget til fagskoler, høyskoler og universiteter.
  • Abelia støtter alle forslag som bidrar til økt samarbeid mellom utdanningssektoren og arbeids- og næringslivet – eksempelvis bransjeprogram, regionale møteplasser og tiltak for å stimulere til kompetanseheving i klyngeprogrammene. Dette vil bidra til mer arbeidslivsrelevante og fleksible studier som er tilpasset voksne i arbeid.
  • Abelia er spesielt opptatt av tiltak som kan stimulere til jevnlig kompetanseheving og som er rettet mot SMB-bedrifter – eksempelvis KompetanseFUNN og «leterefusjonsordning» for kompetanseinvesteringer i arbeidslivet.
  • Abelia støtter forslaget om å dele Lånekassen i to. Det vil gjøre det mulig å målrette ordninger som stimulerer voksne til jevnlig kompetanseheving.
  • Alle studenter må få tilbud om studiepoenggivende praksis som del av studiet. Det må gjelde både innen profesjonsrettede studier som ingeniør, lærere og sykepleier og innen disiplinorienterte studier i realfag, samfunnsfag, humaniora osv.
  • Det må åpnes for en stillingskategori for personer med erfaring fra ledelse, faglig utvikling og/eller innovasjonsprosesser fra næringslivet eller offentlig sektor, kan ansettes som en praksisprofessor.

Lurer du på noe? Kontakt meg gjerne:

Hei!

Hei!

Vil du få vårt ukentlige nyhetsbrev på e-post?

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: