Abelia

Innhold

Små forskere, store spørsmål

Bilde av barn med forstørrelsesglass.

Realfag i barnehagen er ikke farlig. Det er mer risikabelt i å undervurdere barns nysgjerrighet, skriver Ingrid Somdal-Åmodt Vinje og Pia Paulsrud i denne kommentaren.

Norge trenger kunnskap og kompetanse i realfag for å kunne løse de store utfordringene vi har foran oss. Digitalisering, eldrebølgen og det grønne skiftet vil kreve hardt arbeid som er solid forankret i kunnskap og kompetanse. Vi skal også jobbe for å løfte mennesker ut av fattigdom, bekjempe sykdommer og utvikle nye bærekraftige løsninger for energi.

Realfag i barnehagen handler om mer enn å inneha kunnskap – det handler i stor grad om et undersøkende utgangspunkt til læring og å fremme barns iboende utforskerkompetanse.

En god introduksjon til realfag i barnehagen er viktig. Ikke fordi det er ønskelig å starte formell læring så tidlig som mulig, men fordi det er her små barns positive eller negative holdninger til realfag fremmes. Dette er holdninger som med stor sannsynlighet vil følge barna som en skygge gjennom hele deres karriere som lærende.

Pia Paulsrud, Espira, portrett.

Pia Paulsrud er fag- og kvalitetsdirektør i Kunnskapsbarnehagen Espira.

Motstandere av realfag i barnehagen lener seg ofte på den sveitsiske psykologen Jean Piagets konklusjoner om at små barns kognitive evner ikke er tilstrekkelig utviklet til å lære seg matematikk. Dette er nå tilbakevist. Nyere forskning viser tvert imot at barn fra ung alder har både mulighet og evner til å ta innover seg abstrakt og konkret læring. Dessverre viser det seg at barns matematiske evner fortsatt undervurderes. Det er et problem når vi vet at det barn lærer av realfag i barnehagen, danner et viktig grunnlag for senere læring i realfagene på skolen. Den amerikanske professoren Arthur Baroody har vist at det er en klar korrelasjon mellom barns tidlige matematikkunnskap og senere matematikklæring.

Realfag i barnehagen kan også bidra til å utjevne sosioøkonomiske forskjeller. Lave realfagsferdigheter går i arv, og her peker blant annet den britiske professoren Patrick West på at barn fra familier med lav sosioøkonomisk status presterer på et lavere nivå i matematikk sammenliknet med andre barn. Siden forskjellene opptrer allerede i ung alder, vil et fokus på matematikk i barnehagen kunne bidra til å motvirke en skjevhet i senere skoleresultater.

Ingen tar forskerrollen mer naturlig enn små barn. I tillegg til å være energiske og nysgjerrige, er kontrollert eksperimentering en oppgave de gjerne instinktivt tar på seg. Dermed bør målet med realfag i tidlig alder først og fremst være å anerkjenne og videreutvikle barns interesse og behov for å bli kjent med verden rundt seg, og å bidra til at entusiasmen videre vokser til realfagsferdigheter.

(Denne kommentaren er tidligere publisert i Kommunal Rapport)

Lurer du på noe? Kontakt meg gjerne:

Fant du det du lette etter?

Fant du det du lette etter?

Gi oss gjerne en kommentar i tillegg - hvordan kan vi forbedre oss? Du er anonym med mindre du oppgir din e-postadresse slik at vi kan kontakte deg.

Takk for kommentaren!

Kommentar sendt

Hei!

Hei!

Vil du få vårt ukentlige nyhetsbrev på e-post?

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: