Abelia

Innhold

Barnehagenes rammevilkår

#205

Barn i barnehage

Oslo Economics har utredet om dagens tilskuddsordning dekker husleien og hva kostnadene er ved krav om selvstendig rettsubjekt.

Oslo Economics har i høst, på oppdrag fra Abelia, gjennomført en utredning av om dagens tilskudd til kapitalkostnader (kapitaldelen av husleiekostnader) dekker de faktiske kostnadene i barnehagene.

Deres analyse peker på at dagens modell for kapitaltilskudd til private barnehager har vesentlige svakheter som kan føre til betydelig samlet underfinansiering av private barnehagers kapitalkostnader – anslagsvis opptil flere hundre millioner. 

Vi har også bestilt en rapport fra Oslo Economics om konsekvensene ved å innføre et krav om selvstendig rettssubjekt for hver enkelt barnehage.

Rapporten påviser at kravet vil medføre vesentlige kostnader for barnehagene. Samtidig peker den på alternative løsninger, i form av en utvidet BASIL-rapport, som vil bidra til enda mer åpenhet og transparens til vesentlige lavere kostnader.

Abelia er i dialog med Kunnskapsdepartementet og Utdannings- og Forskningskomiteen på Stortinget, som har mottatt begge rapportene.

Hei!

Hei!

Vil du få vårt ukentlige nyhetsbrev på e-post?

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: