Teknologi i helse og omsorg

Helse- og omsorgssektoren står foran fundamentale endringer de neste årene. Det blir færre yrkesaktive som skal finansiere den, samtidig som det blir langt flere eldre. Hver og en av oss vil stille større krav til tjenestene.

Abelia mener at svarene ikke ligger i å jobbe lengre dager eller løpe fortere. Snarere handler det om å se hvordan oppgavene kan løses forskjellig fra i dag. Helse- og velferdsteknologi bidrar til å løse kjente behov på nye og bedre måter. Det handler om å organisere smartere og utvikle nye ressurseffektive tjenester og løsninger som realiserer menneskelige behov. Utvikling av nye smartklokker gir helt nye muligheter for at enkeltmennesket kan ta bedre kontroll over egen helse og eget liv.

Abelia har 4 forslag til konkrete løsninger:

  • Tydelig ambisjon for næringsutvikling innen helse- og velferdssektoren.
  • Det må etableres en statlig risikoavlastende tilskuddsordning på 500 millioner kroner i året.
  • Skattefradrag eller tilskuddsordning etter modell fra Enova for velferdsteknologiske løsninger i eget hjem.
  • Det må etableres en verdikjede for presisjonsmedisin.

Abelia mener at Norge har solide fortrinn i utvikling av helse som vekstnæring. Vi har et godt helsevesen, og gode helseregistre, befolkningsbaserte helseundersøkelser og biobanker et vesentlig fortrinn for norsk helseforskning og innovasjon. Dette fortrinnet må utvikles videre blant annet ved å sørge for enkel og sikker tilgang til data, og bedre data fra helse- og omsorgstjenestene i kommunene og fra private aktører.

Abelia mener potensialet i velferdsteknologi er realisert i for liten grad. Det er stort behov for kunnskap og forskning. Innovasjon i den norske omsorgssektoren vil i hovedsak skje i et samspill mellom kommuner og privat næringsliv.

Innovative offentlige anskaffelser er et vesentlig verktøy som må brukes ved statlig og kommunale innkjøp. Slik sikres brukerne nye og moderne velferdsløsninger.

Abelia mener det er positivt at én av fire norske leverandører av velferdsteknologi eksporterer deler eller hele produksjonen, men et tankekors at løsningene i liten grad tas i bruk i Norge. Damvad-rapporten påpeker at leverandørene opplever mange barrierer i leveranser til hjemmemarkedet.

Abelia mener det bør settes av flere midler til utprøving av velferdsteknologi. Testingen bør dokumenteres, og teknologien bør tas i bruk flere steder dersom den er effektiv. KS må ta en langt mer aktiv del i denne prosessen enn hva som er tilfellet i dag.

Abelia mener at innføring av ny teknologi også vil føre til omfattende rolleinnovasjoner internt i helse- og omsorgssektoren som kan gi store besparelser og bedre tjenester.

Lurer du på noe? Kontakt meg gjerne:

Fant du det du lette etter?

Fant du det du lette etter?

Gi oss gjerne en kommentar i tillegg - hvordan kan vi forbedre oss? Du er anonym med mindre du oppgir din e-postadresse slik at vi kan kontakte deg.

Takk for kommentaren!

Kommentar sendt

Hei!

Hei!

Vil du få vårt ukentlige nyhetsbrev på e-post?

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: