Abelia

Innhold

Privacy Shield skjermer norsk personvern

Kommentar, Teknologi og digitalisering

Publisert

Abelia-sjef Håkon Haugli og Microsofts Kristine Beitland er svært fornøyd med at en ny avtale om datautveksling mellom USA og EU nå er på plass.

Den nye avtalen for kommersiell datautveksling mellom USA og EU er endelig vedtatt. Avtalen setter en ny standard for personvernet på nett, skriver Abelia og Microsoft.

Siden den forrige avtalen mellom USA og EU ble erklært ugyldig i 2015 på grunn av for svak beskyttelse av EU-borgernes personvern, har det pågått et arbeid med en ny avtale som på en bedre måte skal trygge personvernet til europeere. Verdien skapt av dataoverføringer har passert verdien av fysisk handel, og i Europa alene er det over 4.000 selskaper som har benyttet Safe Harbor som sitt juridiske grunnlag for dataoverføringer mellom USA og EU, inklusive EØS.

Det er avgjørende at personvernhensyn tas på alvor, samtidig som krav i rammeverket må være smidig nok til å ikke virke innovasjonshemmende. Der store bedrifter gjerne har ressurser til å navigere gjennom spesialiserte juridiske områder, kan dette fort bli et reelt hinder for de mindre bedriftene. Det er avgjørende at det finnes solide, juridiske rammeverk som det digitale næringslivet kan forholde seg til.

Privacy Shield-avtalen er et viktig steg på veien for å sikre innbyggeres og selskapers personvern i hele Europa. Bedrifter er avhengige av trygg og effektiv informasjonsflyt mellom land, og avtaler som Privacy Shield gjør flyten tryggere for selskapene og kundene deres. Den nye avtalen viser også at samarbeidet mellom USA og EU har bedret seg på et så viktig område som personvern.

Den gamle Safe Harbor-avtalen klarte ikke å møte de strenge kravene som europeisk personvern stiller, og derfor er vi glade for at en ny avtale er på plass. Avtalen skal sikre europeeres rett til oppreisning ved brudd på personvernet, styrker rollen til datatilsynene, etablerer et uavhengig kontrollorgan og klargjør datainnsamlingspraksisen til amerikanske sikkerhetsorganer. I tillegg sørger avtalen for nye regler for datainnsamling og ikke minst dataoverføringer.

Privacy Shield-avtalen legger et solid grunnlag for dataflyten mellom USA og Europa. For både Abelia og Microsoft er klausulen om årlig revisjon et vesentlig poeng noe av det viktigste i avtalen, fordi denne skal sørge for at Privacy Shield blir en dynamisk avtale. Med et eksponentielt økende tempo i digitaliseringen de siste tiårene er det å kunne revidere slike avtaler avgjørende. Norske forbrukere og selskaper vil tjene på å ha et solid juridisk rammeverk som i tillegg har en fleksibilitet som skal sikre at avtalen ikke blir utdatert.

Det er positivt at Europakommisjonen og det amerikanske handelsdepartementet har samarbeidet godt. Arbeidet med ny avtale har pågått i over to år, og startet dermed før EU-domstolen erklærte Safe Harbor som ugyldig. Forhandlerne har vist både engasjementet og fleksibiliteten som er nødvendig for å forhandle frem en detaljert avtale som møter juridiske krav og praksis fra både EU og USA. Vi mener også at den offentlige debatten som har vært det siste året, med krav og forslag om forbedringer av avtalen, har ført til viktige forbedringer i Privacy Shield, og til slutt en bedre avtale.

For både Microsoft og it-bransjen forøvrig blir det nå viktig å begynne arbeidet med å implementere kravene satt i Privacy Shield. I dette arbeidet vil samarbeidet med datatilsyn både i Norge og andre land være avgjørende. Det er i vår felles interesse at Privacy Shield blir implementert så raskt og godt som mulig.

Kristine Beitland, direktør for myndighetskontakt i Microsoft Norge og Håkon Haugli, administrerende direktør i Abelia.

 (Innlegget ble først publisert i Dagens Næringsliv 12. juli)

Lurer du på noe? Kontakt meg gjerne:

Fant du det du lette etter?

Fant du det du lette etter?

Gi oss gjerne en kommentar i tillegg - hvordan kan vi forbedre oss? Du er anonym med mindre du oppgir din e-postadresse slik at vi kan kontakte deg.

Takk for kommentaren!

Kommentar sendt

Hei!

Hei!

Vil du få vårt ukentlige nyhetsbrev på e-post?

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: