Abelia

Innhold

Økt satsing på IKT-sikkerhet

Nyhet, Teknologi og digitalisering

Publisert

#205

Direktør med ansvar for digitalisering og fornying, Christine Korme

– Vi er fornøyd med at vårt innspill om økt kompetanse innen IKT-sikkerhet er blitt hørt, og at et prinsippvedtak om tjenesteutsetting ikke ble vedtatt.

Det sier direktør for digitalisering og fornying i Abelia, Christine Korme, etter at Stortinget i dag behandlet landets første stortingsmelding om IKT-sikkerhet.

Hun forteller at ingeniør- og teknologiutdanninger heretter må ha kurs i IKT-sikkerhet, at det blir et bedre etter- og videreutdanningstilbud innen IKT-sikkerhet, og at feltet også vil bli styrket i neste Langtidsplan for forskning og høyere utdanning.

– Vi har gitt en rekke innspill til stortingsmeldingen og er fornøyd med satsingen på kompetanse innen IKT-sikkerhet. I tillegg har Stortinget bedt regjeringen om å legge fram en plan for arbeid med og finansiering av politiets arbeid mot IKT-kriminalitet, sier Korme.

"Norsk" ikke det samme som "trygg"

Hun er glad for at det ikke ble flertall for Justiskomiteens flertallsforslag til prinsipper rundt tjenesteutsetting og lagring av norske sensitive data i utlandet.

– Abelia har ved en rekke anledninger advart mot å tro at "norsk" er det samme som "trygg" når det gjelder IKT-sikkerhet. Det er en grov forenkling av en kompleks problemstilling. Dette handler ikke om utlendingers tilgang til data, men om uvedkommendes tilgang til og eventuelt misbruk av data, sier Korme.

Hun sier at det viktigste er å ha kontroll over hvem som har tilgang til hvilke data når og hvor, og om norske lover blir fulgt.

– Dette må klargjøres i risiko- og sårbarhetsanalyser, samt i eventuelle kontrakter. Sammen med uvedkommendes tilgang til sensitive data er det mangel på kompetanse og kontroll som er hovedproblemet, sier Korme.

Trenger risikovurderinger

Abelia peker på en rapport fra Direktoratet for e-helse som sier at det ikke er grunnlag for å konkludere med at noen typer tjenester aldri kan overlates til eksterne leverandører. Det sentrale er at det foreligger nødvendige risikovurderinger og databehandleravtaler for å ivareta hensynet til informasjonssikkerhet.

Justis- og beredskapsminister Tor Mikkel Wara påpekte i debatten at IKT er en internasjonal industri. Han mener at vi ikke kan forvente at utenlandske selskaper skal etablere seg i Norge dersom Stortinget fatter et prinsippvedtak som sier at norske sensitive data ikke kan håndteres av utenlandske statsborgere eller lagres i utlandet.

Se også: Opptak fra debatten (stortinget.no)

– Wara sa at vi kan vinke pent farvel til en satsing på datasenterindustri og hundrevis av arbeidsplasser til Distrikts-Norge dersom vi har en prinsipiell holdning om at norsk er tryggest i IKT-sammenheng. Det er Abelia helt enig, sier Korme.

– Dersom vi lager regler som særbehandler norske leverandører vil det gi negativ effekt for norske bedrifter i utlandet og for mange utenlandske bedrifter som ønsker å operere i Norge. IKT er en del av et globalt økosystem der vi ønsker at norske bedrifter skal kunne delta i konkurranse med andre i utlandet. På samme måte må vi så langt det er mulig legge til rette for at utenlandske bedrifter kan delta i Norge.

Folkeopplysningskampanje

Korme sier at den norske digitale utviklingen har blitt mulig gjennom et godt samarbeid mellom myndigheter og privat næringsliv over mange år. Norge har vært i forkant i utviklingen av informasjonsteknologi, og der mener Korme at vi fortsatt skal være.

– Vi er også glade for at Arbeiderpartiet i debatten tok opp flertallsmerknaden om Abelias forslag til en opplysningskampanje for IKT-sikkerhet. Ved siden av flere studieplasser og kompetanseheving av allerede ansatte, er nettopp en opplysningskampanje viktig for norsk IKT-sikkerhet, sier Korme.

Lurer du på noe? Kontakt meg gjerne:

Fant du det du lette etter?

Fant du det du lette etter?

Gi oss gjerne en kommentar i tillegg - hvordan kan vi forbedre oss? Du er anonym med mindre du oppgir din e-postadresse slik at vi kan kontakte deg.

Takk for kommentaren!

Kommentar sendt

Hei!

Hei!

Vil du få vårt ukentlige nyhetsbrev på e-post?

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: