Forumet skal ha sitt første møte 26. januar fra 08.30-10.30 på Næringslivets hus, Majorstua.

- Forum for digital sikkerhet er en arena for næringslivsledere i Norge som er opptatt av å skaffe seg kunnskap, innsikt og inspirasjon innenfor dette fagfeltet, forteller administrerende direktør i Watchcom, Nils Johan Brede.

Målet er å skape et nettverk for norske teknologiledere som har fokus på hvordan digitalisering og IT-sikkerhet påvirker næringsutvikling, forskning og innovasjon. – Vår bransje må samle seg for å få større innflytelse rundt digitaliseringsprosessene i det offentlige.

Abelia og Watchcoms tanker med å opprette samarbeidsforumet er å identifisere og diskutere mulige løsninger på problemstillinger eller nyvinninger av vesentlig betydning for samfunnet og næringen. Sikkerhetsforumet skal også diskutere aktuelle politiske hendelser hvor teknologi har, eller bør ha en rolle. Eksempler på dette kan være høringer, utredninger, nedsatte utvalg eller andre aktiviteter hvor innspill fra forumets medlemmer vil være hensiktsmessig.

Til det første møtet har Abelia invitert to av medlemmene fra det offentlig oppnevnte Sårbarhetsutvalget, Kristine Beitland og Sofie Nystrøm. De vil gjøre rede for sitt syn på næringslivets plass, posisjon og muligheter i det videre arbeidet med tiltakene som er foreslått av Lysne-utvalget. Vi tar diskusjonen om hvordan bedriftene og organisasjoner, som for eksempel Abelia, kan bidra til å være konstruktive pådrivere inn mot myndighetenes videre behandling av Lysne-utvalgets rapport og tiltak.